02/07/2021

Mine gear og gaskabler kører ikke så let som tidligere, hvad skal jeg smøre dem med?

Disse kabler skal ikke smøres eller skal de nu også det.

 Kabler fra eksempelvis verdens største producent Seastar i USA, tidligere det svenske Teleflex, beskriver at deres kabler er konstrueret således at de er smurt en gang for alle og som dækker hele kablets levetid.
De er sealet på en sådan måde, at de holder mulig snavs ude og hvis de syntes at køre med større modstand (alt andet lige) så skyldes det en indvendig slidtage og kablet skal derfor udskiftes.
Kraftige styrekabler til en påhængsmotor kan dog være fysisk udsat af salt og støv og derfor bør den udvendige del ved motoren holdes ren og hvis du finder det nødvendigt, kan du påfører en beskyttende tørfriktionsfilm, som du måske bruger til mastens hulkel eller blokke.

Bemærk den samlede lille kontaktflade mellem inderkabel og yderkabel. Fladen har 10 kontaktsteder som det vises på tværsnittet til venstre.
Når disse kontaktsteder er slidt ned stiger friktionen og kablet er derfor tjenlig til udskiftning.
Forsøg ikke at prøve at smøre det og tænk på om friktionen fortsat øges medfører det risiko for at inderkablet knækkes og som alle kan tænke, hvilke katastrofale konsekvenser et sådan brud kan medfører.

Nedenstående viser hvad som forstås for kablets samlede længde, som også er anført på kablets yderside.