Antenner

VHF signalet følger ikke jordens krumning, men er retlinet og to antenner skal derfor kunne “se” hinanden og er derfor begrænset af kimningsafstanden.
Typiske brugerafstande er følgende:
Motorbåd – motorbåd (antennehøjde 3 meter) typisk 5 sømil.
Sejlbåd – sejlbåd (antennehøjde 9 meter) typisk 13 sømil
Sejlbåd – Lyngby radio eller dennes slavestationer typisk 20 sømil
For motorbåd dog 15 sømil.
En god håndholdt VHF med en sendestyrke på 6 Watts har en rækkevidde (ex. mellem to gummibåde) på omkring 2 x 1,5 sømil.
Når du skal udskifte din defekte antenne eller skal lave en helt ny installation bør du vælge den rigtige antenne.
Både f.eks. 30 til 45 fod er antenne størrelsen på båden irrelevant, når det kommer til installation af en VHF-antenne.
Selv den dyreste radio vil have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed betyder meget for en fremtidig bekymringsfri installation.
Der er mange faktorer, der har indflydelse på valget af den rigtige antenne til et bestemt udstyr.

Antenne Længder:
1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde.
Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 – 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejlerbåde, har desuden en 2,5m antenne monteret agter for det tilfælde, at masten skulle knække.
Begge installationer er acceptable, beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere “Gain”.
Se altid til at der
er plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro.
Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

Antennestyrken ”Gain” :
Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere “Gain” give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere “Gain” også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en “skive” rundt om antennen. Hvor en lavere “Gain” vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere rækkevidde, men samtidigt dårligt signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af “lod”.

  • Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.

  • Bare at vælge en antenne med højest dB (også kendt som forstærkning) betyder ikke, at du får det bedste signal. Når dB stiger, er signalet mere komprimeret som en fokuseret lommelygte. En komprimeret stråle kan få signalet til at falde ud i hårdt vejr især for mindre både, der har tendens til at vippe mere.

Antenne kabler.
For meget store skibe, der har meget høje master, kan signaltab over lange længder koaksialkabel mindske transmissionskraften ganske gevaldig.
Mindre skibe kan slippe godt af sted med standard RG-58-kablet, men større både skal bruge RG-213-kabel for at opnå et tilfredsstillende signal.
For mastehøjder over 10-12 meter SKAL du bruge RG-213 kabel.
Det også fysisk kraftigere og stærke RG-213 kabel kan udsættes for hårde påvirkninger inde i masten og ved af- og påmonteringen af masten.
Kablet skal helst være i en hel samlet længde uden samlinger og om du behøver en samling over dæk kan den mindre kabellængde under dæk godt være af RG-58 typen.
Alle samlinger bør helst loddes og husk at få skærmen med. Ved lodningen bliver skærm og leder lukket ude fra påvirkning af luftens ilt og derfor ikke irres og dermed får en dårlig forbindelse på sigt.