Udluftning af brændstofsystemet

Efter udskiftning af brændstoffilter er det ofte nødvendigt at udlufte brændstofsystemet frem til højtrykspumpen.
Alt efter om det første grovfilter, dit vandudskillingsfilter,  sidder over eller under dieselniveauet i tanken skal dette udluftes, når det sidder UNDER diesel-niveauet, men om det sidder over dannes der vakuum i dette filter, så om du ”udlufter” kommer der i stedet mere luft ind til dette filter.
Dieselbrændstoffet skal derfor suges gennem dette system og dette gøres ved tippe det lille håndtag der sidder på fødepumpen.
Denne fødepumpe (se billedet) drives ved at den viste arm kører på motorens knastaksel.
Findes denne fødepumpe ikke er den erstattet af en elektrisk fødepumpe, som ikke nødvendigvis skal være monteret på motoren.
Fødepumpen er en langsommelig affære og derfor har nogle sejlere tilsluttet enten en lille elektrisk hjælpe-pumpe eller en simple pumpebold, som vi kender det fra påhængsmotorens brændstoftank. Så går det hele der ved lidt hurtigere.
Når du aktiverer fødepumpen skal du åbne for udluftningsskruen på dit finfilter, som normalt sidder på motoren.
Når luften er kommet ud og der kun løber dieselolie lukkes denne udluftningsskrue og du opstarter motoren.
Kommer motoren ikke hurtigt i gang er det nødvendig også at udlufte ved højtrykspumpen, hvor der også sidder en udluftningsskrue som skal åbnes ind til luften også her er ude af systemet.
Har du her strøm nok på startbatteriet kan det være en fordel at tørne motoren med starteren.
I min verden er det en uskik at udlufte på højtryksrørene fra pumpens trykside og det bør normalt heller ikke være nødvendigt med mindre en eller flere brændstofdyser har været ude til kontrol/udskiftning.

Et typisk brændstofsystem med vandudskillingsfilter monteret UNDER  dieselniveau og derfor er der indskudt en lukkeventil.
Jeg anbefaler at montere dette filter lige over top af dieseltanken, som derfor bliver til systemets vakuumside.

Det nok mest anvendte vandudskillingsfilter på markedet. Udluftningsskruen er nærmest monteringspladen.

Fødepumpen med det lille rødt markerede tippehåndtag.
Husk der faktisk findes en lille filter også her som skal efterses.

Udluftningskruen med rød pil her markeret.

Udluftningsskruen på højtrykspumpen her markeret helt til venstre.

Højtrykspumpe på en Volvo.