Dimensionering og sikringer

Sådan beregnes sikringens størrelse i dit el-system.

For at finde ud af størrelsen på den nødvendige sikring skal du følge denne formel for at udarbejde sikringsværdien, ud fra spændingen og watt forbruget for hvert apparat:
P (effekt watt) = V (spænding) x I (ampere)
Den strøm, produktet trækker, kan beregnes ved at dividere strømmen, der bruges af apparatet med spændingen, der går ind i apparatet:
I (Amps) = P (Watt) ÷ V (spænding) for en sikring og som du yderligere kan forøge mellem 50-200% alt efter produktet.
Bemærk dette eksempel, – hvis du bruger en 2500W inverter, der kan udgøre omkring 200A belastning, kan inverteren have en kortvarig overbelastning på f.eks. 4000W, så sikringen skal derfor være i stand til at håndtere denne strøm-bølge.
Det samme ville være tilfældet for en bovpropel eller ankerspil, hvor der er en betydelige startbelastninger og derfor skal medregnes.
Derimod er det gældende for mere almindelige installationer uden opstartsstrøm (f.eks. Lys) at en overstørrelse på 30-50% er helt fint.
Husk, at sikringen er for at beskytte kablerne, ikke produktet og bemærk også, at ledninger,
der er direkte forbundet til et batteri 
også skal sikres med en hovedsikring.

Husk at når du beregner kabeldimensionen i nedenstående skema skal den samlede længde medtages, altså både plus og minus-ledningen.