Generatoren

Bådens generator er normalt kun en lille del af det meget udstyr der indgår ombord på din båd, men burde tillægges langt større opmærksomhed specielt for sejlbåden, som normalt kun har ganske kort tid til at få opladet bådens batterier.
Generatoren i en motorbåd har det ligesom i en bil, at når motoren er opstartet skal den genoplade det ved starten forbrugte strøm og det har den rimeligt langt tid til at gøre og da generatorer i store træk er konstrueret til bilindustrien er de relativt simple opbygget.
Generatoren effekt bestemmes af disse 3 funktioner:

  • Den vigtigste er rotoren der giver en magnetisk styrke.

  • Rotorens omdrejninger.

  • Antallet af de 3 faste viklinger er er placeret i statoren, den faste del af generatoren.

Når rotoren trækkes rundt via en kilerem til motorens krumtapaksel, danner den et magnetisk felt, som genererer en strøm i de 3 udgange (statorviklinger) og som skifter i polaritet.
Derfor ledes denne strøm gennem en ensretter, som efterfølgende sender den nu ensrettede strøm videre til bådens batterier.

Grundlæggende generatorstyringssystem
Diagram 1 viser det grundlæggende kredsløb for generatorer.
Rotoren som her vist inde i en stator (den faste del af generatoren) skaber et magnetfelt, som derefter konverteres til elektrisk strøm i statoren og sendes til batterierne via det positive udgangskabel.
For at kontrollere udgangsspændingen skal vi kontrollere mængden af magnetismen, der oprettes af rotoren inde i generatoren.

Generatoren har også en meget vigtig fjerde udgang, som via en regulator har kontrol med batteriets opladningstilstand.
Når batteriet har behov for strøm sender regulatoren strøm til rotorens vikling og som øger magnetismen og derfor vil genererer mere strøm ud af sine 3 statorviklinger og tilsvarende reducerer strømmen når batteriet er næsten opladet, som regel mellem 70-80% af deres kapacitet.
Regulatoren i langt de fleste generatorer er ikke særlig avanceret og leverer derfor blot en strøm sat til et sted mellem 14.0V og 14.4V og den strøm (ampere) som den leverer bestemmes af batteriets status og dette betyder mange ampere ved et afladet batteri, hvor modstanden er lille og få ampere når batteriet er ved at være opladet og modstanden derfor er stor.
En stor mangel her er også en justering af spændingen i forhold til batteriets temperaturforhold. For at et normalt blysyrebatteri er fuldt opladet ved 5 grader Celsius skal spændingen op på 14.8V og omvendt er det fuldt opladet ved 14.1V hvis temperaturen eksempelvis er 25 grader Celsius.
For ikke her at skabe en ødelæggende høj spænding er de fleste generatorer sat til en udgangsspænding på ca. 14.0 volt.
Jeg henviser til oplysningerne om batterityper her på Sejlerhåndbogen.

Jeg har i gennem et langt liv oplevet mange langturssejlere, som har udskiftet deres generator til en større eller har monteret en ekstra og denne dyre omkostning kunne være undgået med et langt bedre resultat ved at supplere generatorens regulator med en såkaldt ”klog” regulator.
En regulator som i øvrigt med fordel kan arbejde parallelt med den gamle, som derved vil kunne have en backup funktion for den nye og effektive regulator.
Der er mange muligheder her og jeg vil lade det være op til den enkelte sejler, at vælge den regulator, som bedst dækker hans ønske ombord.

En typisk klog laderegulator arbejder på følgende måde:
Når motoren er opstartet venter den nogle sekunder med at sende strømmen ud til batterierne, dels for lige at få motoren rigtig i gang og dels langsomt at øge belastningen på kileremme m.m. ved gradvis at sætte strømmen op til generatorens fulde kapacitet.
Nu måler den batterispændingen og indlægger herefter den bedste måde som det pågældende batteri skal oplades efter. Dette alt efter om det er et åbent blysyrebatteri, AGM, GEL eller et Lithium batteri OG samtidig måler temperaturen hvor den medfølgende temperatursensor er placeret, så batteriet hverken får for høj eller lav spænding.

Batteriet bliver derfor opladet så hurtigt som muligt i forhold til de krav som batteriproducenten har anbefalet for den pågældende batteritype og batteriet oplades 100% op, modsat tidligere ved generatorens egen regulator måske kun 70% og ved lave temperaturer kun omkring halvdelen.
Jeg har selv i min egen båd valgt den model fra Sterling Power som er beskrevet under siden, batterisammensætninger, her i Sejlerhåndbogen.
– men der er også her mange andre valgmuligheder, alt efter de ønsker man måtte have til en hurtig og effektiv energiforsyning og hvad som der skal investeres i denne opgave.
Uanset hvad vil det ALTID kunne betale sig at indsætte en mere effektiv regulator, som også vil give dine batterier en længere levetid og større kapacitet.