Manuelt versus el-toilet

HVILKET TOILET TYPE OG VALG AF EGENSKABER:
Bådtoiletter kan udvælges ud fra tre ønsker:
Skal det betjenes manuelt.
Et manuelt toilet er uafhængig af om der er nok strøm på batteriet og hvis ja, – så kan det anvendes også når du får gæster efter lidt instruktion.

 1. Vil du have et elektrisk toilet 12/24 volt.
  Dette kræver altid strøm på batteriet og anvendes derfor ofte sammen med landstrøm og er nemt at betjene fra et simpelt display, også for dine gæster.
  Udskylningen og dermed hygiejnen er let og effektiv.

 2. Skal skyllevandet komme fra din ferskvandstank eller direkte fra det omkringværende saltvand.
  Det har i mange år været sædvane at toilettets skyllevand altid kom fra saltvandet omkring båden, men f.eks. i vores naboland Sverige er det i dag mere end halvdelen af nye toiletter tilsluttet bådens ferskvandstank og hvorfor så det ?
  Sandsynligvis fordi det ikke giver de velkendte lugtgener fra havvand, der rådner efter kun få dage. Men også bedre gennemstrømning af ferskvandstanken og dermed nedsættelse af risikoen for udvikling af sundhedsfarlige bakterier i din eksisterende ferskvandstank m.v..
  Er du langturssejler er dette valg ikke aktuelt, da du derfor nok har valgt det manuelle toilet og selvfølgelig ikke bruger dit sparsomme ferskvand ombord til toiletskyld.
  Har du en meget lille ferskvandstank kan dit toilet tilsluttes saltvandsindtaget eller måske tilsluttes også ferskvandstanken via en Y-ventil.

 3. Sidst men ikke mindst skal du skelne lidt til brugerne af toilettet og stedet hvor dit båd toilet skal installeres. I rigtige mange både er der lavet et lille repos/forhøjning hvor det er tiltænkt at toilettet skal stå. At nå ned med lidt for korte ben er i rigtig mange både faktisk ret svært. Mange toiletter leveres i dag både i en standard version og i en lav version hvor den eneste forskel er at den måske bare er 5 cm lavere.
  Det kan gøre en stor forskel for komforten.