Trim af rig og sejl

Drømme har man vel altid lov til at have –  og ikke bare som ejer af denne flotte sejlbåd.

Placeringen af din mast er helt afgørende for trimning af riggen.
Ved gennemgående mast skal der være luft mellem mastekraven og masten under hele opspændingen. Først her efter isættes mastekiler.

I det følgende gennemgår jeg følgende afsnit:

  • Opspænd riggen.
  • Trim båden under sejl.
  • Gennemgang af dine justeringsmuligheder.
  • At bruge en gennaker.

Når masten løseligt er placeret på mastebeslaget over kølen eller på dækket er nu opgaven, at sætte den i den rette vinkel sideværts, lodret og om dette kræves, også med en lille vinkel agter over. 
Du skal starte med topvantet i styrbord og bagbord side og her efter forstaget og agterstag.
Spænd vantet tot så de ikke står og slasker og kontroller opspændingen ved at flugte op af sejlsporet, som vist på billedet til højre.
Eventuelle undervant opspændes kun løseligt for en senere opspænding alt efter den ønskede mastekrumning i kombination med hækstaget.
Jeg henviser til den instruktion, som din masteleverandør anbefaler til bådtypen.

Denne rigspændingsmåler er måske den dyreste og lige som alternativet helt til højre, en Vajert,  er systemet at man påvirker sidevejs en lille del af wiren og dermed måler den reaktion denne påvirkning retter mod wiren.

Min egen favorit er brugen af tommestokken.  I sin fulde længde og en slæk wire lader du den støtte mod vantskruens wire-terminal og binder eller taper den fast i toppen.  Her efter opspændes den til du eksempelvis får et mellemrum på 5 mm., som jeg vil anbefale om ikke fabrikanten har et andet forslag.

Vajerten måler den opspænding som wiren er opspændt med, eksempelvis 10%, 15% eller mere.
Hvilken opspænding,  skal du hente hos mastefabrikanten. Findes ikke disse oplysninger, sæt den til 10% eller mål på en konkurrents båd og som du tænker er korrekt opspændt.

Når masten er opspændt med den ønskede spænding, bør du kontrollere (hvis du har bagudvendte salinghorn), at dit forstag ikke overstiger en spænding på 25%,  som det er beskrevet af Selden Mast ved en brøkdelsrig. 
Download evt. fabrikkens gode guide for montering af deres master.
Efter sejlsæsonen om du her har erfaret at din mast er korrekt opspændt, kan jeg kun anbefale, at måle hver af vantskruernes samlede længde fra midte af nederste splitbolt til toppen af vantskruens topterminal og notere det.   Det hjælper dig meget til foråret og jeg kan også anbefale, når masten hurtigt skal på plads for at give plads ved mastekranen, at bruge de såkaldt nålesplitter for en hurtig, midlertidig montering af masten.

Nogle af ovenstående billeder er venligst lånt af  JBH Sailing / North Sails.