Havnemanøvre

Havnemanøvre ved udsejling.

1. Sæt sejl ved en pæl med  stævnen i vindøjet.
2. Bak fokken og sejl ud.

Bemærk at du IKKE har vigepligt ved møde af båd for indadgående i havnehullet.

Indsejling ved vestenvind.

Indsejling ved østenvind.

Fortøj altid, som om det skal blive stormvejr om du er i tvivl om vejrmeldingen.

Sæt altid fendere og gerne på ydersiden når havnen er fyldt op i højsæsonen.
Ved eventuelt gæst bør denne lægge omvendt til så dennes stævn ligger over for din agterdel.

Langskibsfortøjning:
Der skal bruges 2 “spring”.
Ved pælefortøjning:
Fortøj til 2 pæle.
Fortøj eventuel på kryds med fortøjningerne, hvis båden er bred og/eller der er kort afstand til pælene.
Ved anløb af fremmed havn, normalt forberedes udlægning af anker for det tilfælde det er nødvendigt eller ved motorstop.
I god tid før anløb af havn udføres:
1. Ankerline kontrolleres, at den sidder fast i anker.
2. Den anden ende af linen gøres fast i båden.
3. Kvejl omhyggeligt linen op.
4. Forfortøjning fastgøres til stævnen. På yngling normalt med et “slyngstik”.
5. Sæt to fendere i hver side

 

Illustrationer venligst udlånt af Jørgen Ring.