Varmt vand

Varmt vand i båden er for mange i dag ingen luksus.
Det er rart have og relativt nemt at installere.
Du kan vælge at investere i en varmtvandsbeholder, som på billedet her.
Det er også en fordel at tilslutte motorens kølevand, hvis du har en motorbåd som må anses at arbejde i flere timer af gangen.
Der ud over tilsluttes den et 230 volts varmelegeme på mellem 600 og 1000 watt og endelig føres det kolde ferskvand fra vandtanken ind forneden i beholderen og kommer ud for oven som varmt vand.
På den her viste version er der endnu IKKE monteret en mixer termostat, som automatisk blander det meget varme vand fra beholderen med det kølige vand fra ferskvandstanken.

Bemærk at varmen fra motorens kølevand kan være op til ca. 90 grader og derfor være farligt at få på huden. Tænk på små børn ombord og husk at monterer en mixer-ventil, som her vist nederst.

Lidt om sikkerhed:
Vandet i beholderen udvider sig når det varmes op. Derfor er der i de i varmtvandsbeholderen indbygget en overtryksventil, der åbner ved omkring 3 bar. Afløbet fra ventilen i bunden af beholderen føres enten til sumpen eller over borde.
Husk at aktivere denne ventil et par gange i sæsonen, da den ellers kalker til og derfor skal udskiftes.
Vær opmærksom på, at trykvandspumpen ikke giver for højt tryk til beholderen. De fleste trykvandspumper kan trykjusteres via en stilleskrue ofte gemt bag en klat siliconegummi.
For at vandet ikke skal koge i beholderen, skal el-varmeren være forsynet med en termostat, der normalt sidder i et separat rør integreret i varmelegemet. Kan være suppleret med en rød knap som udløses ved for høj temperatur.
Bemærk at varmen fra motorens kølevand kan være op til ca. 90 grader og derfor være farligt at få på huden. Tænk på små børn ombord og husk at monterer en mixer-ventil.
Varmelegemet og beholderen skal forbindes med ”jord” gennem et 220 volt kablet. Som en ekstra sikkerhed for ikke at få stød gennem varmelegemet 230 volt ved en overgang anbefales her at tage stærkstrømskablets jordledning med om bord og tilslutte dette videre til båden jordplade og med en galvanisk isolator i mellem.
Slanger fra vandtanken bør være sanitetsslanger og i farverne blå for koldt vand og rød for den varme slangeføring.
Slanger mellem motor og varmtvandsbeholder SKAL være typegodkendte varmeslanger, som her vist på billedet her under i en Nauticat 35.

Her over tegning for tilslutning af varmt vand til en Nanni dieselmotor, bemærk her anbefales en expantionsbeholder.
Til højre er varmtvandsbeholderen tilsluttet som vist her på en Yanmar.  I dette eksempel havde ejeren det problem at når motoren stoppede blev varmen bortledt fra varmtvandsbeholderen grundet en simpel konvektion via slangerne.  Dette afhjælpes ved at ombytte de to slanger eller som her ved at ændre linjeføringen af blot den ene slange.