Lydisolering

Uanset om du er sejl- eller motorbådsejer er det irriterende med støjen fra en motor.
Mange sejlere lader det stå til og det kan nok også accepteres her, hvor motoren kører i et relativt kort tidsinterval, men i en motorbåd kan det være hårdt at høre på over mange timer.
Jeg kan kun anbefale at eftermontere noget motorisolering eller helt at udskifte det eksisterende til nye og effektive isoleringsmaterialer.
Din efterfølgende sejlads bliver en drøm og giver en behagelig sejlads.

Hvorfor støjer din motor ?
En motor udsender støj via dens vibrationer, som forplanter sig gennem luften og lander på et eller andet tidspunkt for din hørelse i det midterste og højfrekvente høreinterval.
Derudover sender en skibsmotor sine vibrationer ud via skibets konstruktion og videre gennem en eventuelt utilstrækkelig isolering.
Skibets konstruktioner, materialekombination af stål, træ eller aluminium fremmer støjen via de lydreflekterende overflader.
For at forhindre denne støj anvendes støjdæmpende såkaldte absorbere.

Hvordan nedsættes støjen i båden ?
For at bekæmpe støjen må vi altså isolere både en strukturbåret og en luftbåret støj.
Den strukturbårede støj klares ved at beklæde væggene i maskinrummet og dets dæk med heldækkende isoleringsplader. De såkaldte absorbere.
Disse absorbere er på grund af deres høje masse, ideelle til isolering af lave frekvenser – som for eksempel motorstøj – og reducerer strukturbåret støj og vibrationer.
Desuden kan de akustiske absorbere vælges med en praktisk selvklæbende bagside, hvilket letter monteringen på vanskelige steder i skibet.
Absorberen kan desuden være beklædt med en specialfolie, således at skummet friholdes fra olier, smuds og oliedampe fra motoren og som på sigt vil gøre, at denne isolering ikke på sigt omdannes til en brændbart materiale.
Absorbere er et af de mest populære produkter i skibs- og yachtindustrien.
Dens aluminiumsmembran understøtter lydabsorptionen af dybere frekvenser og gør den modstandsdygtig over for oversprøjtning af brandbare væsker, olier og smuds.
Hvis vibrationer som fremkommer fra skibsmotorer er særligt kraftige, anbefales en kombination af denne type membranabsorber med tungt skum og en anti-støjmåtte af akustisk tungfolie på yderside eller indlagt i selve skummaterialet.
Denne tungfolie kan samtidig understøtte stabiliteten af tynde vægge.
Til lyddæmpning af den højfrekvente lyd (luftbåret støj), som ikke overføres via skibets skrog, anbefales en lydisoleringsmåtte af akustisk skumstof, som for eksempel en lydabsorbere med glat overflade.
Materialet med åbne porer lader lyden at trænge dybt ind i absorberen, hvorved lyden omdannes til varmeenergi (der ikke kan mærkes) og absorberes.
Lydabsorberne kan for eksempel monteres direkte på skotvæggene i motorrummet for her bedst at sænke støjniveauet.

Membranabsorber.
En meget brugt motorisolering lavet af polyethergranulat på oftest 100 kg/m3.
Overfladen har et ”spættet udseende” og forhandles også i en tungere udgave på 135 kg/m3.
Lyddæmpningsevne typisk på 12 dB med en tykkelse på 30 mm.

ISOBOAT absorber.
Skumisolering, brændhæmmende og med indlagt bitumenplade og metalfolie.
Lydbæmnigsevne på 25 dB.

Bitumen dæmperplade.
Tung selvklæbende folie i 3 mm. tykkelse.
Specielt velegnet til at tage de dybe frekvenser.

Lydabsorption.
Lydabsorption beregnes ved hjælp af lydabsorptionskoefficient med en værdi mellem 0 og 1,00. 0 (nul) betyder ingen absorption, dvs. total refleksion, og 1,00 betyder total absorption af den indkommende lyd.

Decibel og lydstyrke
Tekniske målinger bruges generelt til at finde frem til, hvor meget en person er belastet af lydende i et lokale. Lydens styrke måles i decibel (dB), hvor 0 dB svarer til hvad et ungt menneske med normal hørelse lige akkurat kan høre.

Decibel-skalaen er logaritmisk, så når lydstyrken stiger med 3 dB fordobles lydenergien, der rammer øret. Det betyder, at hvis lyden dæmpes med 3 dB, kan man opholde sig dobbelt så længe i støjen og have uændret risiko for høreskader.
En sænkning på selv få dB kan derfor have stor betydning for støjens belastning. Først når lyden stiger med 10 dB, vil man opleve lyden som fordoblet.
Når støjen måles bruges et særlig filter, der kaldes A, så de registrerede lydsignaler svarer til det, som øret opfatter. Lydstyrken oplyses derfor ofte med betegnelsen dB(A).

 

Den mere praktiske del af en isoleringsopgave:
Det er med lydisolering, som med at holde en båd tæt for vandindtrængen.
Finder lyden en sprække går dens lydbølger gennem her og ”udvider” sig efterfølgende på den anden side.
Det kan derfor være svært at ”tætte” for lyden i en båd, hvor der gerne må være noget plads mellem motorkassen og bådens bund, som ofte kan indeholde lidt vand.
Isoleringen i motorkassens vil så her være af en absorberende funktion for optagelse af lyden.
Træk alligevel isoleringen så langt ned mod bunden som muligt.
Brug en stor isoleringstykkelse og vægttype (gerne 135 kg/m3 ).
Med fordel kan du også vælge 2 x 25 mm med mellemliggende limning i stedet for 1 x 50 mm isoleringsplader. En praksis som blev gennemført på Jupiter værftet som kunne måle at denne limfuge, gav en målelig effekt for lyddæmpningen af deres motorbåde.
Forlimede plader er en fordel, men om eksempelvis motorkassen er af træ, kan du også i stedet for lim bruge disse skruer med plastikplader.