Holdingtanke

SEPTIKTANK, DIREKTE UD ELLER TØMMES FRA DÆKKET ELLER BEGGE DELE:

 1. Uanset den gældende lovgivning anbefaler vi at tilslutte dit toilet til en septiktank. Det skylder vi vores positive omdømme som sejlere, hvor vi alle drager omsorg for renheden i danske farvande og ikke mindst i vores havnemiljøer.

 2. Disse septiktanke kan i dag fås i alle og således også i små størrelser og er allerede samlet med det nødvendige udstyr, så installationen er hurtig og ukompliceret.
  Sejler du mest inshore (langs med kysten) anbefaler vi monteret en Y-ventil før septiktanken, således at septiktanken kan tømmes fra en godkendt dæksgennemføring i skibsdækket.
  Havnene SKAL i dag stille tømningsfaciliteter til rådighed for havnens sejlere.

 3. Tømning direkte ud fra toilettet i havn eller kystnære områder er no go.
  Der kræves en afstand på mindst 12 sømil og som i praksis gør det svært at tømme en holdingtank i havet.
  Er du på langtur og sejler ude på de store have ved jeg, at mange sejlere helt har droppet toilettet og bruger pøsen i stedet.

HVORDAN INSTALLERER JEG MIT TOILET:
Når du har valgt dit bådtoilet, altså besluttet om det skal være manuelt, elektrisk, eller skal anvende ferskvand eller saltvand, om det skal tilsluttes en holdingtank eller direkte ud, skal du afgøre om dit toilet skal placeres over eller under vandlinjen.
Husk som sejlbåd, at toilettet kan være under vandlinjen alt efter hvilken halse du sejler på og er du i tvivl, så skal du montere det som værende under vandlinjen.

ILLUSTRATION 1

 1. Installation UNDER VANDLINJEN af et manuelt toilet via skroggennemføring.
  Der skal monteres antihævert ventil på toilettets udgang, samt på forbindelsesslangen mellem pumpens afgang og toiletskålens indgang.
  Den gamle afmonteres. Min. afstand over vandlinjen skal være 20 cm.

Bemærk at vi anbefaler at anvende en vacuum/membran pumpe og ikke en maceratorpumpe som tømningspumpe, da septiktanken normalt tømmes helt og derfor kan ødelægge maceratorpumpen, som ikke må køre tør.

ILLUSTRATION 2

 1. Installation UNDER VANDLINJEN af to toiletter sammen med en septiktank med mulighed for tømning via bådens dæk og tømning gennem bundventil i bådens skrog.
  Bemærk at vi anbefaler at anvende en vakuum/membran pumpe og ikke en maceratorpumpe som tømningspumpe, da septiktanken normalt tømmes helt og derfor kan ødelægge maceratorpumpen, som ikke må køre tør.

 1. Installation af to bådtoiletter tilsluttet en septiktank med mulighed for tømning også fra bådens dæk. Her tilføres ferskvand alene fra tanken via bådens trykvandspumpe.

Et eksempel på en færdig løsning til nemt at installere en holdingtank i båden, indeholdende:
Vacuumpumpe, alternativ den billigere maceratorpumpe.
Tankmåler.
Kulfilter for udluftning.
Udluftningsventil og diverse slangefitting.

Y- ventil for omskiftning mellem tømning til havet eller via sugedæksel i dækket

Antihævert ventilen for installation af toilet under vandlinjen.