Kølemidler

Kølemidlet til en vandkølet motor har udviklet sig gennem de senere år fra den kendte blå kølevæske til de langtidsvarende nye kølevæsker, som i starten var farvet i røde og gule (blev grøn blandet med vand), men nu også forhandles i farven blå og så er forvirringen igen tilbage.
Disse kølemidler findes i koncentrater, som kræver en fortynding og i færdigblandede udgaver. Så tænk dig om og læs ediketten inden du erstatter den gamle kølevæske.
Er du i tvivl om hvad den gamle kølevæske er for en type, så udskift den og husk at notere type og dato for den nye kølevæske.
Ved efterårets vinterkonservering er ferskvandssiden meget nemmere end på saltvandssiden.
Der er kort fortalt to muligheder. Enten skifter/efterfylder du med den samme type kølevæske eller også tømmer du ferskvandssiden helt af om du er i tvivl.

Skift kølevæske

Før i tiden anbefalede man at skifte kølevæske hvert andet år.
I dag kommer det an på hvilken kølevæske, der er påfyldt.
Du skal sikre dig at kølevæsken ikke har mistet sine frostfrie egenskaber, eventuelt ved at måle med et simpelt frostmåleinstrument også kaldt et refragtometer.
Hvis der ikke er behov for at skifte kølevæsken, skal du blot kontrollere niveauet og efterfylde. Hvis du skal skifte, skal du først tømme det gamle kølevand af.
Her skal du have fat i motormanualen og tjekke hvordan det gøres. Som regel skal der løsnes et par bolte nederst i systemet, så alt kølevæsken kan løbe ud.
Når det er gjort, fylder du ny kølervæske på.

Tøm kølevæsken af

Ved vinteropbevaring kan du også blot tømme systemet og vente til foråret med at fylde ny kølevæske på. Når systemet er tomt, er der ikke noget der kan fryse og sprænge.

Der findes i store træk to typer kølevæske
Begge tilhører familien glykoler.
Den ene er dog langt mere giftig og miljøskadelig end den anden.
De to typer er:

 • Propylen gykol
  Er meget lidt giftig og findes i kosmetik- og plejeprodukter. Den er meget lidt miljøskadelig
  og derfor er det denne type du skal anvendes ved gennemskylning af saltvands og udstødningsdelen, som normalt ender i havnen.

 • Etylen glykol
  Har et lavere frysepunkt, men er
  desværre meget giftig for miljøet og ved indtagelse.
  Denne kan anvendes i motorens ferskvandsdel og findes i to forskellige udgaver, som adskiller sig på varighed og sin anvendelse sammen med specielle metaller og gummiprodukter.
  Jeg har tilladt mig at tage udgangspunkt i nedenstående kølevæsker fra den Hollandske producent Eurol.

Beskrivelse af BS6580.
Eurol Frostvæske BS6580 anbefales til alle kølesystemer i forbrændingsmotorer og andre varmeoverføringssystemer. Baseret på ethylenglycol og formuleret i henhold til europæiske bilfabrikant instruktioner indeholder koncentratet tilsætningsstoffer, der beskytter mod korrosion og skumdannelse.
Tilbyder den bedste beskyttelse, når den anvendes i en koncentration på 25 op til 50 vol.%
Sikker for ikke at angribe gummi, plast, metaller, aluminium og aluminiumslegeringer. Produktet er fri for nitrit, aminer og fosfater.
Det anbefales at denne skiftes efter 4 år.

Beskrivelse af long-life udgaven GLX.
Eurol GLX er en ny generation af frostvæske, der er baseret på ethylenglycol, hvor der anvendes en patenteret silikatfri teknologi på carboxylsyrebase. Denne teknologi er kendt under navnet OAT (Organic Acid Technology) til lang levetid i henhold til TL-VW 774 F (G12 +). Det beskytter mod korrosion af metaldele i kølesystemet og især aluminium og stållegeringer. Den indeholder ikke nitrit, aminer, borat, fosfat, nitrat eller silikat, hvilket bidrager til et renere miljø.
Det anbefales at denne long-life udgave skiftes efter 6 år.
Mange bilfabrikanter skriver at den har en endnu længere levetid.

Opfylder følgende krav:

 • VW TL-774 F (G12+)

 • VW TL-774 D (G12)

 • BS 6580

 • ASTM D4985

 • ASTM D4656

 • ASTM D3306

 • Renault Type D

 • NATO S-759

 • JASO M325

Frostbeskyttelse af bådens vandtankanlæg, toilet m.v..
Ud over frostvæske til motoren vil jeg her også beskrive en frostvæske, som både kan anvendes til motoren, men også og i særdeleshed er velegnet til båden toilet og drikkevandstank, da den IKKE er giftig.
Beskrivelse.
Eurol Nautic Line Winter Storage Frost Protector er klar til brug for at frostsikre drikkevandstanken og er baseret på på monopropylenglycol.
Eurol Nautic Line er ikke giftig og giver beskyttelse mod indefrysning af drikkevandssystemet, vandtanken, toilet og konservering under bådens vinteropbevaring.
Det beskytter metaller som stål, kobber, messing, aluminium, loddemiddel mod korrosion og revner på grund af kulde.
Eurol Nautic Line anbefales til alle motorkølesystemer såvel som varmeoverføringssystemer ombord, hvis der er installeret et centralvarmesystem om bord.
Eurol Nautic Line forhindrer ubehagelig dannelse af kalk, skumdannelse og slam.
Det påvirker ikke gummi, metal eller plast.
Det er frostsikker ned til -26 ° C og skal bruges ufortyndet.
Husk at ved vinterkonserveringen efter påfyldning i vandtanken at pumpe frostvæsken gennem slanger og pumpesystemet og måske af den vej tømme hele vandtankens indhold, så tanken er klar til efter vinteren.
Til trods for at kølevæsken her ikke er giftig anbefales alligevel kraftigt at gennem skylle vandtanken et par gange inden den tages i brug.