Diagrammer for 12 volt distribution

At fordele et 12 eller 24 volt system i båden er en stor opgave og kan gøres på mange måder og sjældent skal dette gøres som en ny installation, da denne oftest overtages fra en bådvært eller efter en eller flere tidligere ejere.
Jeg har valgt her at beskrive denne mulighed at opgradere et gammelt distributionssystem med denne multiboks som udgangspunkt.

Mange sejlere har måske overtaget et el-system som det så ud fra ca. 40 år siden og som i princippet stadig kan anvendes om ønskeligt.
Jeg har her valgt at bygge videre fra Hovedtavlen, mrk. 10, idet systemet frem til Hovedtavlen er beskrevet andet sted her i Sejlerhåndbogen.

Dette produkt er designet til at sikre, at dit jævnstrømsdistributionssystem er meget sikkert og kompakt.
Det klare plastikdæksel gør det nemt at se de grønne lysdioder, der indikerer strømkredse og de røde lysdioder, der indikerer mislykkede kredsløb.
Interessant funktion 
indbefatter, at generatoren sikres ved et brud i sikring eller ledning ikke vil beskadige generatoren, hvis den af denne grund ikke kan komme af med strømmen, men tilbyder så generatoren en såkaldt nødforbindelse, så regulatoren ikke bliver beskadiget.
Denne udgang kan også bruges til andre formål, hvis den ikke bruges til en generator.

Nøglefunktioner som inkluderer:
1) 3 x ANL- sikrede udgange fra 80-500A-evne (sikringer købt ekstra,
se guld ANL-sortiment for den nødvendige sikring).
2) 5 x 15A kontinuerlige udgange med 30A sikringer (medfølger) med en 300 x sikring.
3) 1 x 15A ‘opretholdt’ output med 30A sikring, ekstra aux d / c fødeposition for at omgå hovedtilførsel i tilfælde af ekstraudstyr, der kræver permanent tilførsel, selvom hovedbatteribanken er isoleret, såsom alarmer eller lænsepumper.
4) Nødgeneratorlink i tilfælde af, at generatorens sikring sprænger (dette forhindrer, at generatoren bliver beskadiget).
5) Grønne lysdioder for at vise kredsløbet er live (lysdioder lyser hele tiden, når batteriet ikke er isoleret, kan slukkes, hvis det foretrækkes, ved at fjerne et link).
6) Røde lysdioder, der viser, når sikringen er sprunget (kun tændt, når sikringen er sprunget).
7) Kabelføringer til kabler med lav effekt plus kabelbånd, der skal strammes, når ledningerne er færdige for at holde ledningerne rydd
elige og sikre.
8) Lille fodaftryk
for et meget kompakt design.
9) De fleste negative
forbindelser returneres til kassen for at muliggøre nem kredsløbskontrol.