Brændstoffilter

Dit brændstofsystem kan opdeles i to systemer.

 1. Fra dieseltanken over grovfilter, rør og slanger frem til motoren, altså den del som måske bådebyggeren engang monterede.

 2. Den følgende rør/slangeføring, som alene har med motoren at gøre og måske blev foretaget af mekanikeren.

Brændstoftanken er udgangspunktet og bør for det meste være fyldt op for at undgå kondens og dermed nedsat risiko for vand i tanken.
Brug marinediesel frem for autodiesel og alternativt som jeg selv har gjort i mange år GTL brændstof, som giver den reneste forbrænding og minimere risikoen for dieselpest.
Har du mulighed for en bundaftapningshane i stedet for blot en bundprop, så få den udskiftet.
Rustfri tanke eller polypropylentanke er bedst frem for en ståltank, som kan ruste.
Husk at det svage punkt i en rustfri tank er i svejsningerne, som oftest angribes af en spaltekorrosion, grundet en ukorrekt svejseteknik (ofte manglende baggas).

Tanke over 90 liter skal forsynes med slængreskot.

Grovfilteret eller også kaldt vandudskillingsfiltret er det vigtigste filter i dieselsystemet og tjener disse formål.

 • Tager de første og større partikler i dieselen.

 • Giver dig hurtig en kontrol om en begyndende indre rustdannelse og/eller forurening i din tank, her under også dieselpest.

 • Kontrol af eksistensen af vand i tanken, som bundfælles her i dette forfilter.

 • Bliver filterudskiftninger hyppige end tidligere bør du installere et dobbelt filtersystem, så motoren kan holdes i gang under rensning.

 • Køb altid de bedste filter, altså gerne mærkevarer, da nogle filter kan være af meget dårlig kvalitet og ofte ikke leveres med ALLE nødvendige gummipakninger.

Fødepumpen er så næste skridt, som også har et indbygget filter, men som normalt ikke skal kontrolleres og renses, da forfilteret burde have klaret denne opgave.
Denne vigtige pumpe har den funktion, at suge dieselolien frem til finfilter og senere højtrykspumpen.
Der sidder en lille pumpehåndtag, som måske skal aktiveres efter udskiftning af grovfilteret for at pumpe brændstoffet frem til finfilteret/højtrykspumpen.
I nyere motorer er denne mekaniske fødepumpe erstattet af en elektrisk udgave og som nogle sejlere også har valgt at være deres reserve-fødepumpe om uheldet er ude.
Jeg har selv været i situationen, men ”løftede” opgaven ved at have en reservedunk med diesel, som jeg anbragte over motorens vandrette niveau og forbandt med en gummislange med pumpebold, direkte til motorens finfilter før højtrykspumpen og benyttede mig således af noget så simpelt som tyngdekraften.

Finfilteret som normalt er monteret på motoren er ofte et filter som sjældent bliver udskiftet, da grovfilteret jo har taget det hele og dog ?
Ja det er oftest tilfældet, fordi finfilteret monteres med samme type som grovfilteret, hvilket naturligvis er forkert.

 • Grovfilteret evne til at filtrere partikler og ligger normalt på mellem 10 – 50 mikrometer.

 • Finfilterets små masker skal derimod ligge på mellem 2 – 10 mikrometer.

 • Bemærk her at dieselolie indeholder små tjærepartikler som kaldes asfaltener og som er bløde og eftergivende partikler og derfor ikke i sig selv er en trussel mod brændstofindsprøjningsprocessen.
  De har dog blot den tendens, at de klæber til fibrene i filteret og derved nedsætter dettes funktion.
  Så derfor – selv om dit filter umiddelbart ser pænt ud findes disse alfaltener fortsat og tilstopper derfor alligevel dine filtre. Så udskift dem alle bare en gang i mellem, som der står i instruktionsbogen.

Hvilke type dieselfilter skal jeg købe spørger mange sejlere og tænker her ofte på de fysiske rammer for selve filteret, men ikke så meget om hvad der skal filtrerer fra, altså hvor store ”maskerne” skal være i selve filteret.

Et typisk dieselfilter er af cellulosefilter og ligger på ca. 15 mikrometer og lukker således store mængder af partikler gennem højtrykspumpen og videre til indsprøjtningsdyserne og som derfor slides hurtigere end hvis disse partikler ikke kom gennem systemet.
Derfor følg altid motorfabrikkens foreskriftet for de brændstoffiltre som anvendes og gå ikke på kompromis med andre såkaldte piratkopier, som måske ikke opfylder en høj kvalitet af filtreringspapir.
Nogle piratkopier kan også have en dårlig rustbeskyttelse og videresender disse rustpartikler til brændstofsystemet.

Husk at du skal både have et grovfilter og en finfilter.

Filter for påhængsmotorer er normalt disse typer in-line filter med en slangestuds på 6-8mm.
Specifikationer efter motorens samlede volumen.
Typiske størrelser er op til 2500 ccm eller til 4000 ccm.
En 40 HK påhængsmotor har et volumen på ca. 950ccm.
Så det er nok slangestørrelsen der i praksis afgør hvilket filter.

Dette in-line filter kan også anvendes til en mindre dieselmotor, som forfilter.

Højtrykspumpen er vi så kommet frem til, som er den vigtige og dyre del i motorens grundlæggende funktion.
Denne del kan du ikke selv gøre så meget ved, da den er kompliceret og kræver en fagmand på området.
Du kan altså ikke selv vedligeholde den, men du kan alligevel hente mange oplysninger om dens korrekte virke blot ved at kigge på røgen fra motorens udstødning.

 • Sort eller grå røg kommer fra uforbrændt dieselolie og indeholder sod, som sætter sig omkring udstødningen eller lægger den meget upopulære sorte plet i havnen.
  Årsag:
  Snavset luftfilter eller manglende luft til motorrummet.
  Defekt turbolader. Defekte indsprøjningsdyser, som igen kan forårsage at motorens olieniveau stiger grundet uforbrændt dieselolie løber ned til bundkarret.

 • Hvid røg betyder vand i udstødningen og kan komme af en utæt toppakning eller et revnet topstykke. Går motoren samtidigt uregelmæssigt kan det være vand i dit brændstof.

 • Blå røg er måske nok den smukkeste, men også den dyreste.
  Ventilstyr er slidte eller defekte stempelringe. Måske for meget påfyldt olie eller motoren arbejde langt under sin normale arbejdstemperatur.

Afsluttende bemærkninger:
En dieselmotor er noget af det mest driftssikre der findes i en båd, når motoren blot får tilført den nødvendige dieselolie.  Driftsstop skyldes næsten altid det UDEN om motoren.
Ofte er fejlen her meget små ting, som kan være svære at finde og kræver stor tålmodighed.
Selv har jeg døjet med falsk luft fra et grovfilter og som tog mig lang tid at komme frem til, at det blot var det der var årsagen til at min motor pludselig stoppede og ja – næsten altid når der skulle lægges til kaj i en fremmed havn.
Et uoriginalt såkaldt billig-filter var her årsagen. Dels blev det ikke leveret med alle gummipakninger og dels passede det fysisk meget dårligt i mit originale CAV grovfilter.
Gør din brændstoftilførsel simpel og med mindst mulig samlinger og især på vakuumsiden, hvor der jo ikke løber synligt dieselolie ud fra ved en utæthed og derfor stille og roligt over tid opsamler tilstrækkelig luft i systemet og motoren derved en dag pludselig stopper.
Nogle motorer er bedre til at takle denne situation og nogle sejlere tror da også, at deres motor er selvudluftende, men det er sjældent, at de i virkeligheden også er det, altså netop konstrueret med denne helt specifikke funktion fra fabrikken.

Et andet uoriginalt brændstoffilter faldt simpel hen sammen i selve filtermassen og spærrede totalt for gennemstrømningen af dieselolien.
På billedet til højre har jeg gennemskåret filteret efter jeg kunne konstatere at dieselolien ikke løb gennem filteret overhovedet.
Billedet forklarer årsagen til det manglende gennemløb.