Starteren

Den relæaktiverede starter.
Som ordet siger er det første der aktiverer starteren dens relæ, men inden da kan et lille kontaktrelæ også være sat i funktion og som aktiveres fra startnøglen.
Er der ingen eller meget lidt strøm er det ofte det man først hører blot klikker og så sker der ikke mere. Dårlig forbindelse eller ingen strøm.
Med strøm på startbatteriet igangsættes i første omgang det noget større starterrelæ, og som sædvanligvis er placeret på selve starteren.
Dette relæ flytter et tandhjul frem mod en tandkrans, som sidder på motorens svinghjul og når disse er i indgreb tilsluttes den egentlige startstrøm via de kraftige kabler til startbatteriet.

Når motoren kommer i gang drejes startnøglen tilbage og indgrebet frigøres.
Vedligeholdelsen af en startermotor er minimal.
Nogle gange kan kullene hænge og kan frigøres med et forsigtigt slag på starteren eller skal ud og renses eller udskiftes.
Det samme for udrykkermekanismen, som også kan hænge om det er påvirket af rust eller andet.