Olier og diesel additiver

Foruden motorolier generelt, som beskrives andet sted her i sejlerhåndbogen, skal her blot nævnes stævnrørsolie og fedt og 2-taktsolie brugt som et additiv til dieselolie.

Er dit stævnrør tilsluttet en lille beholder for stævnrørsolie, skal denne type olie anvendes, da den ikke som en almindelig motorolie straks mister sine smørende egenskaber, når den kommer i forbindelse med vand. Denne olie er emulgerbar med alle typer vand og har fine smørende egenskaber og danner en fin og  stabil emulsion.
Sædvanligvis består tætningen af to pakdåser (simmerringe) og som skal skiftes når de er slidte.  Udskift dem selv og køb nye hos din bådudstyrsforhandler, målene står på pakdåsen og husk at vende dem rigtigt igen.

Skal dit stævnrør tætnes ved hjælp af fedtsnore og fedt skal denne type vandemulgerbar stævnrørsfedt anvendes. Den forhandles efterhånden kun i patroner, men påfyldningen i fedtkanonen gøres lettest ved at varme det stive fedt op i en gryde med vand og her efter hælde det direkte over i fedtkanonen.. Husk at denne normalt kun aktiveres EFTER at båden igen er lagt til kaj. Tryk den,  ind til en passende modstand er opnået.

2-taktsolie i diesel – en teknisk undersøgelse

Den praksis, at tilføre 2-taktsolie til diesel er et emne, der entusiastisk diskuteres og debatteres af dieselbrugere over hele verden.
Her er der enighed om et blandingsforhold på 200 : 1 volumen af 2-taktsolie i diesel med lavt svovlindhold.
Fordelene ved dette hævdes at være bedre smøring af injektorer og brændstofpumper, forbedret cetantal, hvilket resulterer i bedre forbrænding og ingen skadelige virkninger.
Da disse påstande er baseret på anekdotiske beviser (enkelttilfælde) har denne undersøgelse til formål at kvantificere sådanne effekter under videnskabelige laboratorieforhold.

Bilisten eller bådejerens motivation for at følge denne rådgivning om selvmedicinering stammer fra en opfattelse af, at diesel med lavt svovlindhold har utilstrækkelige smøreegenskaber i den højteknologiske brændstofpumpe og hardware til indsprøjtning af brændstof, der findes i moderne dieselmotorer.
Grundlaget herfor er ikke, at svovl i sig selv fungerer som et smøremiddel, men snarere at spormængder af polære molekyler, der er til stede i råolie, giver diesel gode smøreegenskaber. Det er rigtigt, at raffinaderiprocessen, der bruges til at fjerne svovl fra diesel, også har en tendens til at fjerne disse polære molekyler.
Det er dog ret simpelt at udskifte de mistede polære molekyler ved at tilføje et additiv til smøreevne, der er den universelle norm for diesel med lavt svovlindhold, som olieindustrien praktiserer overalt i verden.

Denne undersøgelse gennemgår branchestandardtestmetoden for dieselsmøring, som er en del af SANS 342: 2014, standarden for salg af diesel i Sydafrika.
Et dieselbrændstof, der består denne test, viser et højt niveau af smøreevne og tilstrækkelig beskyttelse af moderne dieselinjektionsudstyr. Et antal testbrændstoffer blev blandet med og uden 2-taktsolie og testet ifølge denne metode. En yderligere testsmetode for dieselsmørbarhed, der vides at være repræsentativ for dieselbrændstofpumpeslitage, blev også brugt til at bekræfte resultaterne. Undersøgelsen testede også cetantallet for de samme brændstoffer for at kvantificere enhver fordel af cetan, der stammer fra totaktsolie i diesel.

De 2-taktsolier, der blev brugt i undersøgelsen, blev også analyseret for metalindhold, og der blev fundet høje niveauer af zink og andre metaller i de testede olier.

Undersøgelsen omfattede også test af motordynamometer ved hjælp af en moderne common rail-personbil dieselmotor. Motorens ydeevne og emissioner blev sammenlignet under laboratorieforhold. Common rail-injektorbegrænsningstest blev også udført for at sammenligne diesel med lavt svovlindhold til det samme brændstof doseret med 2-taktsolie.

Resultaterne af undersøgelsen understøtter en opfattelse af, at fremgangsmåden ved dosering af diesel med 2-taktsolie er overraskende ineffektiv med hensyn til smøreevne og cetanforbedringer.
Motorens ydeevne, brændstofforbrug og emissioner var også uændrede; brugen af 2-taktsolie i diesel er dog potentielt skadelig for moderne dieselinjektionsudstyr.
Spormængder af zink, et element, der findes i de fleste 2-taktsolier, er velkendte for at forårsage injektion af dyseforurening, og undersøgelsen målte høje niveauer af injektorforurening, når testmotoren kørte på diesel doseret med 2-taktsolie.
Mens olieindustrien måske ikke har noget imod de ekstra indtægter fra salg af totaktsolie med hver tank diesel, viste denne undersøgelse, at det ikke er i brugerens interesse at gøre det.

Jeg vil tillade mig at henvise til hele den lange rapport med sine meget veldokumenterede testforsøg på dette link:
http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php


KONKLUSIONERNE fra denne omfattende rapport:
Baseret på resultaterne af denne undersøgelse drages følgende konklusioner:

  • Ved et volumetrisk blandingsforhold på 200: 1 har 2-taktsolie en ubetydelig effekt på dieselsmørbarheden.

  • Alt dieselolie, der sælges i Sydafrika, skal opfylde SANS 342: 2014-smørespecifikationen for at sikre korrekt beskyttelse af dieselbrændstofpumper og injektionssystemer.

  • Dieselprodukter med lavt svovlindhold, der sælges af Sasol, indeholder tilsætningsstoffer til smøreevne, der er langt mere effektive end totaktsolie.

  • Ved et volumetrisk blandingsforhold på 200: 1 har 2-taktsolie en ubetydelig effekt på dieselcetantallet.

  • Ingen målbar effekt på alle andre regulerede dieselegenskaber blev målt ved en 200: 1 dosis 2-taktsolie i diesel.

  • 2-taktsolie kan indeholde ca. 16 ppm zink eller højere afhængigt af formuleringen og batchen.

  • Spormængder af zink i diesel er kendt for hurtigt at fremskynde indsprøjtningsdyseaflejringer.

  • Motortestresultater viser, at en 200: 1-blanding af 2-taktsolie i diesel resulterer i et 2% tab af motorkraft i en 16-timers test på grund af tilsmudsning af injektoren, en risiko, der gælder for enhver common rail-dieselmotor, men kunne forværrer også forurening i ældre motorer.

  • Køretøjer udstyret med et dieselpartikelfilter (DPF) i udstødningssystemet kan opleve reduceret DPF-levetid på grund af opsamling af aske- og metalbaserede forurenende stoffer i filteret over tid med fortsat brug af 2-taktsolie.

Ovennævnte resultater skulle forhåbentlig rydde op i mange af de offentlige misforståelser omkring brugen af 2-taktsolie i diesel og fremhæve, hvorfor både olieselskaber og motorproducenter ikke anbefaler tilføjelse af tilsætningsstoffer efter markedet, dvs.2-taktsolie til brændstoftanken.
Det er også et godt råd at bruge brændstoffer fra velrenommerede forretninger bakket op af teknisk support fra et kompetent brændstoffirma for at muliggøre den bedste motorydelse og holdbarhed.