Vedligeholdelse af toilettet

I mine unge dage som søspejder var toilettet ombord blot en pøs, men en større komfort er forlængst i dag blevet afløst af et mauelt toilet eller den fulde komfort med et elektrisk toilet og det giver desværre også nogle forpligtigelser, nemlig at holde det ved lige.

Urinsten i toiletsystemet opstår med sikkerhed over tid.

Urinsten er ofte årsagen til at dit toiletsystem blokeres og hvis eksistens først kommer frem, når man opdager at fejlen ikke ligger i en defekt pumpe, hvad enten den er manuel eller elektrisk.
De fleste sejlere har et toilet med septiktank ombord, men langt de fleste bruger de offentlige toiletter og måske kun få gange tisser ombord, om nødvendigt.
Forekomst af urinsten er sjældent et problem i vores boliger på land, så hvorfor er det et almindeligt problem i båden.
Årsagen er at du bruger for lidt skyllevand og derfor når denne urinsten at sætte sig fast i specielt slangerne og det tilsluttede toiletfittings eller i selve motorpumpen.

For 12 år siden monterede jeg et nyt elektrisk toilet og blev ved den lejlighed opmærksom på en større mængde urinsten indvendig i toilettets afgangsslange, men slangerne skulle alligevel skiftes, så på det tidspunkt gav det ingen problemer.

Nu her 12 år efter vil mit toilet ikke længere pumpe skyllevandet over til septiktanken og jeg tænkte, at nu var toiletpumpen nok defekt og adskilte derfor systemet fra en ende af startende med toilettet.
Umiddelbart efter toilettet kunne jeg straks se en tilstoppelse af urinsten og som var årsagen til blokeringen og altså ikke en defekt pumpe. Se nedenstående billeder.

Efter fysisk adskillelse og rensning af fittings og senere også pumpen med et produkt hentet fra den lokale bådshop og som både var egnet til rensning af septiktank og urinsten var alt igen klar til montering og toilettet virker igen helt perfekt.
Meget ofte afsættes urinstenen primært i installationens slanger og her er min anbefaling, at skifte slangerne, som alligevel efter mange år (mere end 10 år) skal udskiftes grundet slangematerialets difussion og med deraf dårlig lugt til følge.

HUSK AT BRUGE RIGELIGT MED SKYLLEVAND – PUMP GERNE 2-3 EKSTRA GANGE MED SKYLLEVAND, SALT ELLER FERSKVAND.
Alternativt regelmæssig at tilsætte lidt miljøvenligt kemi, som nedbryder en begyndende urinsten.