Træ og glasfiber

Mal fribordet – og få en “ny” båd.
eller som her til sidst laker udvendigt træværk

Har båden fået en glasfiberskade i fribordet, trænger båden til at få flyttet vandlinjen på grund af mere vægt i båden, eller er du blot træt af bådens farve? Her er opskriften på, hvordan bådens fribord males på gammeldags maner – med pensel!

Her får fribordet for anden gang POLY BEST en slid­stærk og holdbar to-komponent polyuretan- emallie. For at få det bedste resultat er det nødvendigt, at der er to personer om arbejdet. Den ene person fordeler malingen med pensel, og den anden person glatter umiddelbart efter med en malepude. Hver side af fribordet skal males i en glidende arbejdsgang, så der ikke bliver ophold. Stopper man med malingen, eller er man for længe om at stryge og glatte malingen, bliver der tydelige overgange og striber i overfladen.

Den ombyggede X-99 før maling. Båden ligger på grund af ekstra ny aptering og udstyr i agterskibet dybere med hækken, så det var også nødvendigt at flytte vandlinjen højere op agter.
Her får fribordet for anden gang POLY BEST en slid­stærk og holdbar to-komponent polyuretan- emallie. For at få det bedste resultat er det nødvendigt, at der er to personer om arbejdet. Den ene person fordeler malingen med pensel, og den anden person glatter umiddelbart efter med en malepude. Hver side af fribordet skal males i en glidende arbejdsgang, så der ikke bliver ophold. Stopper man med malingen, eller er man for længe om at stryge og glatte malingen, bliver der tydelige overgange og striber i overfladen.

Båden er malet i en marineblå farve, der ser ud som den farve X-Yacht bruger på sine nye både. Men da dette er en celcoatfarve, kunne vi ikke finde den samme farvenuance på Hempels farvekort. Hempels marineblå er lidt for lys efter vores smag. Vi valgte derfor at blande noget sort i den blå farve. Der blev blandet 2 dåser sort sammen med 4 dåser marine­blå. Alle dåser maling (selvfølgelig uden hærder) blev blandet sammen i en stor spand indtil den rigtige nuance var fundet.
Derefter blev malingen hældt tilbage på då-serne. På denne måde sikrer man sig, at farven er ens i alle dåser, så man ikke pludselig får et nuanceskift midt under malearbejdet. Antallet af dåser betød også, at der blev 1 dåse i overskud, som man så kan bruge til senere reparationer af fribordet.
Maling med Poly Best bør ikke ske ved temperaturer under 10 gader, da malingen så bliver lidt for “sej”. Ved temperaturer over 15

Inden man starter på sidste gang maling med Poly Best, er det en god ide at prøvemale en træplade. Dels får man prøvet teknikken, og dels afsættes løse penselhår og fnug fra malepuden i malingen, så man undgår at få fnug og penselhår på fribordet.
Start med at male fribordet på et område, der ikke er så synligt, hvis redskaberne stadig afsætter fnug.

Start med en grundig rengøring og afvaskning af båden med Hempel Yacht Cleaner. Derefter skylles der med rigeligt ferskvand. Til slut blev der her markeret en ny vandlinje om den gamle skulle opdateres.

Det er meget vigtigt at få fjernet alt gammelt voks fra
gelcoaten. Bådens fribord affedtes med Hempel Degreaser.
Brug gummihandsker for at beskytte hænderne. Der bruges rigelige mængder af Degreaser, og kludene skiftes ofte.

Ridser og mindre gelcoat-skader spartles op med Hempel Epoxy Filler og slibes efterfølgende med nr. 180-240. Større skader på fribordet, hvor glasfibermåtterne er beskadiget, skal repareres med polyester og glasfibermåtter, spartles og slibes.

Hele fribordet slibes omhyggeligt med nr. 180 (evt. kan der vandslibes). Her slibes med en maskine med opsamlingspose, men noget støv er der alligevel i luften, så der skal bruges beskyttelsesmaske og briller.

Gode arbejdsforhold
Et stort bådtelt kan bygges til formålet. Teltet kan være opvarmet, men har man ikke mulighed for det, kan selve malearbejdet først gå i gang, når luften har den ideelle temperatur på omkring 10-15 grader.
Maling med Poly Best bør ikke ske ved temperaturer under 10 gader, da malingen så bliver lidt for “sej”. Ved temperaturer over 15 grader begynder Poly Best malingen at tørre for hurtigt, og man får problemer med at stryge malingen sammen og få glidende overgange. Man må aldrig male i direkte sollys eller på et fribord, der er blevet varmet op af solens stråler, så er overfladetemperaturen alt for høj og malingen tørrer for hurtigt.
Maling med Poly Best
Poly Best giver en meget stærk overflade og er specialudviklet til påføring med pensel, malepude eller sprøjte (må ikke påføres med rulle).
Man bør undgå at male uden­dørs sent om eftermiddagen, da dug kan gøre overfladen mat, hvis malingen ikke er hærdet.
Det er derfor vigtigt, at overfladen er helt tør og at luftens relative fugtighed ikke overstiger 65%.
Mal aldrig med risiko for kondensdannelse. Kondensdannelse kan være et problem, hvis du starter tidligt om morgenen, når bådskroget og lufttemperaturen ikke ens, således at fugten i luften afkøles mod skrogets lavere temperatur og danner kondens.
Når fribordet har været renset med en fugtig svamp, er det nødvendigt at vente til fribordet er helt tørt, inden malingen blandes.
Alternativt kan du med fordel aftørre med acetone på en ren klud.
Efter blandingen af base og hærder skal malingen stå i 15 minutter. Derefter fortyndes den eventuelt til passende stryge­barhed (vi brugte ikke noget fortynder ved malingen).
Undgå at binde presenningen tæt til båden, da dette kan forårsage blæredannelse i den malede overflade.
Det anbefales at vente, til malingen er gennemhærdet (2-3 mdr.), før overfladen poleres med Custom Marine Polish eller Hard Wax.
Med malepude kan man opnå et meget flot resultat. Man skal dog være opmærksom på, at ikke alle malepuder kan tåle opløsningsmidlerne i Poly Best. Med Poly Best får båden en overflade, der er stærkere en gelcoaten. Det malede fribord er ikke vanskeligere at vedligeholde end den umalede gelcoat, ved forårsklargøringen rengøres og behandles den på samme måde som glasfiberbådens gelcoat.
Det er vigtigt, at man bruger ordentlige pensler, maleruller og malerpuder, så man undgår hår og fnug i malingen. Har man fået en god pensel, skal denne renses godt og grundigt i fortynder.
Poly Best er ikke velegnet til det såkaldte sidste “mesterstrøg” da det sætter sig hurtig. Påføringen afsluttes succesivt hurtigst muligt.
Der findes andre typer to-kombinente malinger, så spørg din bådudstyrsforhandler om gode alternativer, såsom typer hvor du har længere arbejdstid til at påfører malingen, –  de findes.

Når hele fribordet er slebet, skylles det grundigt med ferskvand, og lige inden påføring af Light Primer stryges fribordet over med en fugtig svamp, der opsamler alt støv, der måtte være tilbage. Skyl svampen efter hver kvadratmeter.

Light Primeren rulles på. Men påføring med
rulle giver en nubret overflade, som efterfølgende kræver grundig slibning med nr. 180. Evt. kan pensel eller malepude anvendes.
Mal evt. to lag Light Primer.
Om fribordet er i god stand behøves ikke at primes og du kan gå direkte til påføring af den endelig slutmaling og kan med fordel så give fribordet et ekstra lag maling.  Samlet gerne 2-3 gange.

Fribordet er grundet med Light Primer og slebet med nr. 180. Slibestøvet kan brænde fast på slibepapiret, så der skal skiftes papir ofte. Køb en dyr malerulle, da nogle af de billige typer afsætter alt for mange fnug i malingen.

Det blå felt af fribordet under den hvide vand-linje er masket af med malertape. Hvis man vil have en meget skarp afgrænsning, skal man bruge afdækningstape, som er beregnet til vinduer. Denne tape er ca. dobbelt så dyr som normal malertape.

Poly Best to-komponent emalje påføres med pensel og glattes derefter med malepude. Efter slibning med nr. 240 påføres yderligere et lag Poly Best. Evt. kan det blive nødvendigt med tre lag for at få dækning, dette afhænger af den valgte farve.

 Den blå stribe er færdig, og der er masket af med tape på overkanten af vandlinjen, så fribordet er klar til første gang maling. I mellemtiden har der også været tid til at maske af med tape mod bunden og give den en omgang bundmaling.

 Første gang fribordsmaling med Poly Best blev udført af én mand ved skiftevis at fordele malingen med penslen og glatte efter med malerpuden – men man bliver træt i armene, så to personer er at foretrække.

Hele båden har fået første gang Poly Best, og selv om der kun var én mand om arbejdet, blev der meget få steder med overgange og striber. Hvis man skulle være uheldig at få overgange, kan disse slibes væk, inden næste lag påføres.

Når fribordet har fået første gang emalje maskes af for vandlinjen, og denne males to gange med hvid Poly Best. Fremgangsmåden er den samme, først males ned pensel og derefter glattes med malepude.

 Når malingen har sat sig, dvs. en lille smule klæbrig, fjernes afmaskningstapen forsigtigt. Træk nedad og fremad. Hvis malingen når at tørre helt, inden tapen fjernes, kan tapen være svær at at få af, og malingen kan skalle langs tapekanten.

 Vandlinjen agter slutter 1-2 centimeter fra agterspejlet. Det giver en bedre finish, da man så ikke vil kunne se den hvide vandlinje, når man ser båden agtenfra. Vandlinjen er jo ikke markeret på agterspejlet.

 Fribordet slibes grundigt med en rystepud- ser papir nr. 240 eller vandslibes. Jo flere ujævnheder man får slebet væk desto bedre bliver resultatet. Men man må dog gå på kompromis – inden man sliber helt ind til primeren.

Materialer til denne X-99:
Degraser (affedter) 4 x 0,75 l   
Light Primer  4 x 0,75 l 
Poly Best (blå)    4 x 0,75 l 
Poly Best (sort)     2 x 0,75 l 
Poly Best (hvid)    1 x 0,75 l 
Fortynder 845   1 x 0,75 l 
Fortynder 871    1 x 0,75 l
Epoxy filler   2 x 65 ml
Pensler, malepuder
sandpapir, tape m. m.

Poly Best påføres anden gang.
Én fordeler malingen med pensel og slutter med lodrette strøg
– så kan personen med malepuden se, hvor der skal glattes.
Vigtigt: Der glattes med vandrette strøg i retning fra det malede mod det ny påførte!  – og husk at denne maling sætter sig hurtig.

Båden er færdigmalet og den klare forårs- himmel spejler sig i det blanke fribord.
Det er selvfølgelig ikke helt som et glasfiberfribord, men vi var fuldt tilfredse med resultatet og sparede en masse penge – og fik en næsten “ny” båd, skriver her Flemming Hansen, som også har stillet sine billeder til rådighed.
I stedet for det komplicerede arbejde med at lave tre vandlinjestriber (standard på X-99) er der kun malet én hvid stribe på.

Personligt vil jeg bestemt anbefale selv at håndmale et fribordm med den erfaring jeg fik i sin tid da jeg fik sprøjtelakeret min Nauticat 38. 
Da jeg ikke selv beherskede en malersprøjte blev dette gjort af en professionel, men det forberedende arbejde var enormt.
Slibearbejdet inden malingen er det samme og den aller vigtigste del for at opnå et godt resultat, men ikke bare de øvrige dele af båden, men også omgivelserne skulle afdækkes og der skulle opstilles et stillads hele vejen rundt om båden, da påføringen skulle foregå i en arbejdsgang, helst.
Jeg har set eksempler på håndmalinger, som fuldt tåler sammenligning med en sprøjtemaling, men naturligvis også det modsatte.
Fidusen er at påføre et tykt lag maling og efter fuld gennemhærdning, at finslibe til en svag mat overflade og her efter at oppolere malingen.
Fordelen ved håndmaling er at tykkelsen af malingen kan blive langt større og derfor giver en stor styrke også ved eventuelle skrammer, som bedre kan poleres væk.
Og endelig, inden du går i gang med en maling, forsøg først at polere fribordet med noget godt slibegrej og hvis der forsat er mere gelcoat tilbage burde det være muligt, at komme langt af denne vej og det vil både være det nemmeste og billigste.

Båden er færdigmalet og den klare forårs- himmel spejler sig i det blanke fribord.
Det er selvfølgelig ikke helt som et glasfiberfribord, men vi var fuldt tilfredse med resultatet og sparede en masse penge – og fik en næsten “ny” båd, skriver her Flemming Hansen, som også har stillet sine billeder til rådighed.
I stedet for det komplicerede arbejde med at lave tre vandlinjestriber (standard på X-99) er der kun malet én hvid stribe på.

Personligt vil jeg med min egen erfaring, at male en Nauticat 38,  bestemt anbefale selv at håndmale et fribord. 
Da jeg ikke selv beherskede en malersprøjte blev dette gjort af en professionel, men det forberedende arbejde var enormt.
Slibearbejdet inden malingen er det samme og den aller vigtigste del for at opnå et godt resultat, men ikke bare de øvrige dele af båden, men også omgivelserne skulle afdækkes og der skulle opstilles et stillads hele vejen rundt om båden, da påføringen skulle foregå i en arbejdsgang, helst.
Jeg har set eksempler på håndmalinger, som fuldt tåler sammenligning med en sprøjtemaling, men naturligvis også det modsatte.
Fidusen er at påføre et tykt lag maling og efter fuld gennemhærdning, at finslibe til en svag mat overflade og her efter at oppolere malingen.
Fordelen ved håndmaling er at tykkelsen af malingen kan blive langt større og derfor giver en stor styrke også ved eventuelle skrammer, som bedre kan poleres væk.
Og endelig, inden du går i gang med en maling, forsøg først at polere fribordet med noget godt slibegrej og hvis der forsat er mere gelcoat tilbage burde det være muligt, at komme langt af denne vej og det vil både være det nemmeste og billigste.

Renovering og lakering af bådens træoverbygning

Forsømte træoverbygninger kan blive som nye igen, hvis man renoverer det beskadigede træ og lakerer det op igen.
For at få et flot resultat skal man slibe grundigt og lakere mange gange.

Med 10-15 gange lak kan man få skydekappen til at skinne som et spejl.
Materialer: To-komponent epoxy, to-komponent uretanhøjglanslak, én-komponet uretan helblank lak, lakfjerner og mahognibejdse.
Værktøj: Rystepudser eller anden slibemaskine (ikke roterende), skrabejern, høvl, fil, skruetvinger, almindeligt håndværktøj, pensler og sandpapir.

På ældre både er ruftag og kahyt ofte bygget af krydsfinér eller massiv mahogni, mens resten af skroget er i glasfiber. På ruftag og kahytssider kan der med tiden være trængt så meget vand ind i lagene, at disse mange steder kan være delaminerede og misfarvede. Mange glasfiberbåde har også en skydekappe i træ eller finér, som kan trænge til en omgang.
Bådens mahognikahyt, ruftag og cockpitkarme kan blive så blanke, at man kan spejle sig i dem. Når den gamle lak er skrabet af, her kan man evt. bruge et lakfjernerprodukt, slibes træet ned. Slib den sidste gang med håndkraft på langs ad årerne i træet, hvorved man undgår tværridser, indtil alt det falmede træ er borte. Hvis det er finér, skal man passe meget på ikke at slibe igennem det øverste lag.
Derefter reparerer man evt. skader inden bejdsningen af træet. Så en let slibning inden man går i gang med lakeringen, billedserien fortæller hvordan.
Træet støvsuges grundigt inden lakering, og det er vigtigt for det endelige resultat, at man lakerer et sted, hvor der ikke er støv i luften. Det kan også betale sig at vande rundt om båden, inden man giver træet den afsluttende lakering.
Til første lag lak er det en fordel at bruge en korthåret pensel, som kan arbejde lakken godt ned i træet. Til resten af lakeringen bruges en flad og relativt langhåret pensel af god kvalitet, der ikke taber hårene.
Det er vigtigt, at lakken ikke indeholder luftblærer, derfor må lakdåsen ikke rystes umiddelbart før brug, og omrøring skal ske forsigtigt.

Først fjernes vinduer, håndlister og beslag fra kahytten, og gammel lak fjernes. Med enden af en blyant banker man på træet over hele kahytten for at finde hulrum og delamineringer, som mærkes op med blyant.

Delamineringer i finéren skæres op med en skalpel og med en injektionssprøjte trykker man skumlim ned under træet. Avispapir lægges imellem klodser og skruetvinger. Hullerne i vinduer er proppet med pinde.

Når man limer, skal man tage små områder ad gangen. Når limen er hærdet, slibes alt træet med en rystepudser eller bedre med hånden, så man ikke kommer igennem den tynde finér.

Enkelte steder kan det være nødvendigt at lime ny finér på og for at dække over farveforskellen i træet og for at opnå en flottere rød farve på træet bejdses der med mahognibejdse (Hempel).

Efter mahognibejdsningen er kahytten lakeret med en to-komponent epoxy (West System) for at lukke træets porer. Så en let slibning og derefter to gange to-komponent uretanhøjglanslak.
Det giver et godt underlag.

Til sidst er hahytten lakeret 8 gange med en én-komponent uretanhelblank lak. Skydekappen er lakeret ikke færre end 15 gange. Imellem hver lakering vandslibes eller tørslibes med nr. 400.