Vinterkonservering

Gør motoren klar til vinterhi

Vedligeholdelse og servicering af bådens motor er vigtig for dens levetid og ydeevne.
Når båden står på land er det den bedste tid til at få gennemgået og renset motorens forskellig filtre og gjort kølesystemet vinterklar.
Det anbefales dog at køre motorolien varm umiddelbart før optagning af båden for bedre at skifte olie og oliefilter.

For at undgå for meget kondensvand i dieseltanken, skal denne fyldes helt op med diesel (øverst). Afhængig af dieseltype, autodiesel, marinediesel eller GTL anbefales at tilsætte et antipest additiv.
Både med benzinmotorer (nederst) skal have tom tank om vinteren, når de er på land. På grund af brandfaren ved benzin, tillader havnene ikke at der er benzin på tanken.

Luk brændstofhanen og rens bådens brændstoffilter. Filteret ved tanken skal tages af og renses da der kan være snavs og vand i bunden af glasset (A), som i kraftig søgang kan hvirvles med brændstoffet ind i motoren, med motorstop til følge. Har du ikke allerede et vandudskilningsfilter bør du indsætte et sådant snarest muligt.

Filteret ved motoren skal også renses eller udskiftes (B). Nogle filtre har en aftapningsskrue i bunden. Når filteret er renset skal brændstofsystemet udluftes. Pump manuelt med pumpen til der presses diesel ud ved skruen (C), og spænd derefter denne.

Tag foldepropellen med hjem (D). Saltvandkølede motorer skylles igennem med ferskvand (E). Efter ca. 15 min. tilsættes kølervæske i passende mængde – og motoren stoppes.
Husk at termostaten skal stå åben på en saltvandskølet motor ved konserveringen.   Er du i tvivl om den er åben tag impelleren ud inden du starter op.
Har du en ferskvandskølet motor skal du blot kontrollerer vædskeniveau og alder.

Dækslet til vandpumpen tages af og impelleren tages ud. Hvis gummiet på impelleren er revnet skal den udskiftes. Følg instruktionsbogens anvisninger på hvor ofte impelleren skal udskiftes.
Akslens simmerringe skal udskiftes, når der kommer vand ud af “sladre” hullet under pumpehuset.  Husk altid at have ekstra impeller med på ferien, evt. behold den brugte, men intakte som reserve impeller, så er du sikker på at have den rigtige model i reserve.

Søvandsfilteret tages ud af beholderen og renses. Der er som regel altid en del snavs og søgræs i filteret. På grund af siens store overflade betyder en smule søgræs ikke noget, man det er rart at starte sæsonen med et helt rent filter.

Luftfilteret (hvis det findes) skal renses eller helt udskiftes. Hvis det er et filter af syntetisk stof (F), kan det renses med renset benzin eller andet syntetisk rensemiddel. Filteret skal være helt tørt inden det igen monteres. Nogle filtre er af papir og udskiftes.

Motorolien tappes af, og ny olie (G) hældes på. Med oliepinden (H) kontrolleres, at der er fyldt helt op. Gearboks oliestanden i Z-drevet kontrolleres også. Hvis gearolien er uklar eller grålig, kan der være en utæthed i drevet og pakdåserne her skal udskiftes.
Det anbefales kraftigt altid, at skifte olie inden vinteren, da olie efter sæsonen kan indeholder svovl og andre for motoren skadelige stoffer.
Bemærk når du hælder den ny motorolie på indeholder denne konserverende additiver, men disse brændes af når motoren igen til foråret startes op, så undgå dette umiddelbart efter påfyldningen.

Batterier skal være fuldt opladede, for at tåle frost. Så har man ikke et batteri som holder strømmen i mere end 3-4 måneder, skal det lades op jævnligt over vinteren.
Batterier som AGM, Gel-typen og batterier af blycalsium/calsium typen kan når de er fuldt opladet om efteråret klare vinteren igennem før de så igen skal lades op. 
Har dit batteri en udluftningsslange er det af blycalsium/atimon typen og skal derfor oplades over vinteren.
Er du i tvivl spørg din bådudstyrsforhandler.
Læs vores artikel om de forskellige batterityper.