Vigtige vigeregler

Vigeregler er et omfattende emne og giver ofte store diskussioner mellem os sejlere.
Der er regler mellem sejlskibe og regler meller sejlskibe og motorbåde.
Der er også vigeregler i forhold til store erhvervsskibe og kapsejladsregler.

–  men disse få vigeregler SKAL du kunne og husk også denne specielle regel, at når du IKKE skal vige SKAL du beholde kurs og fart, således at den vigende part ikke pludselig bliver forvirret.
Dog er det stadig godt sømandsskab altid at vise hensyn og agtpågivenhed.