Formål og anvendelse.

Formålet med Sejlerhåndbogen er at sammensætte fordelene fra de mange dynamiske Facebook grupper og de mere stationære hjemmesider inden for næsten alle områder af sejlerlivet, hvad enten man har en sejlbåd eller motorbåd, stor som lille.

Sejlerhåndbogen har to indgange.

  1. Skriv dit spørgsmål eller blot et emne i søgefeltet og du får nogle forslag fra tidligere spørgsmål eller henvisning til artikler i den stationære del af hjemmesiden.

  2. Fra hjemmesidens øverste del kan du søge emner og artikler m.v. fra de lidt mere uddybende beskrivelser om udvalgte områder, opdelt i samme kategorier, som du finder det i de større udstyrskataloger.

Sejlerhåndbogen vil ALDRIG blive færdig, som var det en af de mange gode bøger der jævnligt udgives.
Til gengæld kan Sejlerhåndbogen altid udvides med nye aktuelle emner og vil naturligvis blive opdateret med jævne mellemrum.
Neders på hjemmesiden finder du et spørgeskema, som du er meget velkomme til at bruge, om du måtte ønske optaget et nyt emne under indlæg i spørgedelen eller som en fast artikel i den stationære del af Sejlerhåndbogen.
Vi/jeg har ikke kapacitet til at svare på alle spørgsmål, men vil opfatte et spørgsmål eller en seriøst kritik således, at hjemmesiden Sejlerhåndbogen, fortsat kan udvikles til glæde for de fleste.
Med venlig hilsen
Klaus Schlichter

Indholdet af denne hjemmeside og tilknyttede tjenesteydelser stilles til rådighed, således som de er og forefindes. Sejlerhåndbogen.dk  giver ingen garanti vedrørende hjemmesiden hverken helt eller delvist.
Vi forbeholder os retten til enhver tid at opdatere Sejlerhåndbogen og ophøre med at betjene indkomne spørgsmål.
Vi påtager os ikke ansvaret for  omkostninger, tab eller skader, der måtte opstå som følge af brugen af denne hjemmeside, uanset om vi selv måtte være kommet til viden om mulige faktuelle fejl.