Kølevandspumpen

At skifte impeller i søvandspumpen er almindeligt for de fleste sejlere, men en gang i mellem er det også nødvendigt at skifte de to pakdåser som tætner mellem impeller og den indre del af motoren.


Når denne dag bliver aktuelt kan det aflæses fra pumpens sladrehul, som fortæller om det er pakningen på vanddelen eller ind mod motoren, afhængig om der kommer vand eller olie ud af hullet. Det er nu oftest fra vandsiden.

Arbejdet er lidt forskelligt, da nogle pumper kan klare denne opgave  ”ude fra”,   men andre kræver, at hele pumpehuset skal aftages.
Det er sidstnævnte pumpetype jeg her vil beskrive og gældende for Volvo 2000 serien (motorfarven rød).
Udskiftning af pakdåser er nødvendig, når der kommer vand/olie ud af sladrehullet.
Pakdåsen ind mod olien giver sjældent noget problem, men en slidt pakdåse fra vandsiden kan forårsage indtrængen af slam og andre små urenheder, som kan slide selve akslen og som kan betyde, at denne også skal udskiftes, – om da ikke at skaderne er så små, at de kan poleres væk.

Tag impelleren ud med en tang eller to skruetrækkere eller med en specielt impellerudtrækker til formålet.

Fjern låseringen med en segerringtang, som vist til venstre og udtag tandhjulet.

Udtag aksel, lejer og pakninger (se billedet).

Måske er det nødvendigt at drive lejer og pakdåser ud som her vist til højre og med forsigtighed.

Kontroller akslen for skader om du måske har ventet for længe med at skifte en utæt pakdåse.

Skift pakdåserne. Størrelse kan ofte aflæses på selve pakdåsen ellers må den opmåles.
Nu kan du igen samle det hele i den modsatte rækkefølge.
Husk at vende pakdåsen rigtigt i forhold til den side, som skal holdes tæt.