Stævnrør og membran

Den i dag de mest anvendte pakdåse mellem skrueaksel og stævnrør er denne type pakdåse og fås i flere varianter, som vist på billederne.

Normalt medfølger det på billedet til højre viste tilbehør, som består af et stykke hjælpeværktøj til monteringen for at skåne de sårbare tætningslæber fra små ridser på akslens overflade og så en lille tube vandemulgerende syrefri fedt, som bidrager til smørelsen under montering og lige efter søsætning.

Montering.
Kontroller akslens overflade for små ridser, specielt ved pakdåsens kommende position og poler gerne området.
Lige inden søsætning trykkes med to fingre på siden af pakdåsen, så den åbnes lidt og tryk så lidt fedt ind her eller begge steder.
Husk efter søsætning at trykke igen, således at pakdåsen udluftes og der kommer lidt vand ind gennem pakdåsen.
Når vandet løber ind mod pakdåsen fra stævnrørets yderside giver dette et tilstrækkeligt stort vandtryk, således at pakdåsens læber ændres til den rigtige stilling for en perfekt tætning.
Disse pakdåser kan holde i mange år, hvis de vedligeholdes, som her beskrevet og akslen aldrig får lov at roterer i tør tilstand.
Om din båd sejler mere end 20 knob kan du risikerer at vandet suges bagud grundet vakuum og derfor anbefaler jeg, at bruge den til højre viste type, som har mulighed for tilførelse af vand eventuelt fra motorens sladrestråle for kølvand.
Når der begynder at komme mere end eksempelvis ½ kop vand ind i timen under sejlads bør den udskiftes.
Også derfor, hold rummet under pakdåsen tørt, så du bedre kan holde øje med det vand, som en dag måtte komme gennem en slidt pakdåse, – altså gerne pænt, rent og tørt og ikke som det her viste billede.

Et dårlig eksempel: Forkerte spændbånd og ikke tørlagt sump.

Membranen i sejlbådsdrevet skal udskiftes, men der går langt mere end blot 7 år.
Er dit sejldrevs membran tæt?
Det blødeste punkt på bådens skrog 
og det eneste værn mod indtrængning af havvand, er ved sejldrevet.
Hvis producentens udskiftningsinterval ikke følges, kan man risikere at forsikringen ikke dækker, men spørg hos dit forsikringsselskab.  Nogle selskaber kræver blot, at en fagmand fysisk har besigtiget din membran og naturligvis har sagt god for den.
Her viser vi udskiftningen af membranen på en Bukh.
Er dit sejldrevs membran tæt?

På Buckh motoren med sejlbådsdrev anbefales det i servicebogen at membranen udskiftes hvert 7 år. Hvis man er usikker på hvornår membranen er blevet skiftet fx ved køb af brugt båd, kan man lave en stikprøve, ved at fjerne manchetten i bunden af båden ved drevet og se op i drevbrønden. Med en kraftig lommelygte kan man lyse op i brønden og ved at kradse let med en skrutrækker kan man afsløre evt. krakkeleringer og revner i den yderste membran. Hvis der tegn på krakeleringer skal membranen udskiftes.

Alle kapler, slanger og elledninger blev afmonteret motoren og denne blev adskilt fra fundamentet og S-drevet. For at kunne løfte moteren fri af fundamentet blev der fastgjort en talje til en kraftig træbjælke på tværs i kahytsnedgangen, holdes evt på plads med skruetvinger.
Tovværket blev halet over spillet på ruftaget.

Komplet sæt med manchet og indre og ydre vulkaniseret gummimembran. Dipol med stik og kontaktlim.

Inden motoren løftes op er det en god ide at mærke alle slanger og ledninger, hvor de hører hjemme med små etiketter. Brændstofslanger lukkes på hanen. Alle motorer har multistik til elektronikken. Buckhmotoren skal altid løftes ud, da den har vandretliggende svinghjul. Den trækker direkte på drevet uden gear. For at man kan løfte motoren skal de fire 17 mm møtrækker på motorophænget skrues af. Og de 12 bolte på membranklemringen skal skues af. Brug 13 mm topnøgle og stjernenøgle til de vanskelige steder. En mand løfter med spillet på ruffet. Hold øje med, at alle slanger og ledninger er frigjorte. Gummimembran og membran klemring løftes op. På denne X 99 var der plads til at hælde motoren bagover, så sejldrev med propelaksel kunne kantes op af brønden.
Når motoren hænger, løsnes de 4 bolte mellem motor og drev. Flange og drev trækkes ud af gummikobling.

For at få membranen af Bukh-drevet, skal gearskiftestangen tages af, ved at fjerne bolten ved gearskiftet, vises med fingeren.
Flange og drev kan nu trækkes ud af gummikoblingen. De to bolte der holder drev og flange sammen løsnes, så membranerne kan tages af. Den gamle pakning på drevet renses af og en ny pakning lægges på inden samlingen af drevet og motorblokken.

Flange og den nye yder- og indermembran smøres med sæbe (sulfo) i anlægsfladen og monteres på drev med 2 korte bolte. Den nye pakning mellem flange og motor lægges med lidt olie eller flydende pakning.
Drevet passes til under motoren så gummikoblingen går i tand med gearakslen. To lange bolte spændes på hver side, så drev, flange og motor er samlet. Andre bolte sættes i og krydsspændes. Alle bolte spændes godt med hånden eller 4 kg med momentnøgle.

Membranklemringen trækkes over drevet og drevet kantes ned igennem brønden. Membranerne vrides gennem klemringen inden de lægges an mod det rengjorte fundament. De 13 mm bolte sættes i samtlige 12 huller og krydsspændes med topnøgle eller stjernenøgle. Pas på ikke at overspænde boltene – 2 kg med momentnøjle er nok.
Monter derefter alle ledninger og brændstofslanger og gearkabler.

Udvendig slibes området til drevmanchetten og manchetten slibes ligeledes på anlægsfladen med nr. 80, inden påføring af kontaktlim.

Tak for lån af billeder til Flemming Hansen med tilhørende fine beskrivelse.