Bådens zinkanoder

Sæt nye anoder på og undgå korrosion
Før søsætningen af båden skal alle anoder på båden og i motoren tjekkes og tærede anoder udskiftes.
Galvanisk tæring opstår i vand, når forskellige metaller er i elektrisk forbindelse med hinanden.
For at beskytte metaller på båden monteres offer-anoder i forskellige metaller, alt efter om det er saltvand eller ferskvand man sejler i.

A anode til motorblok. B anode til sejlbådsdrev. C anode til skrueaksel.
D anodeblok til drev.
E offer-anode til bådens skrog.
Anoderne kan være fremstillet af zink, aluminium eller magnesium.
Bland aldrig anodetypernes metal.
Brug samme metal overalt.

Vandkølede motorer har næsten alle en bolt (F) til en anode (A) i motorblokken for at undgå at vitale motordele tæres. Det er en anode man kan være tilbøjelig til at overse.
Se i motorens betjeningsvejledningen hvor den sidder.

Bådens søventiler drev og propeller er udsatte steder for tæring. Specielt søventiler tæres og tærede ventiler skal udskiftes! En jernkøl, der på trods god maling ruster, kan beskyttes med en offer-anode (E), der monteres nederst på kølen.

Anoden sættes fast på en blank affedtet skrueaksel, så der er god elektrisk forbindelse og tæt på bærelejet.
Anoden og akslen under den må ikke males.
Anoden skal kunne ”se” det metal (propellen, akslen og lejet) som den skal beskytte.

På aluminiumsdrev benyttes aluminium/zink anoder (B).
Aller helst en godkendt aluminiumsanode.
Rens skruerne grundigt når ny påsættes. På mange drev er der flere anoder (B1,B2,B3).
Magnesium anoder bør ikke bruges på aluminiumsdrev i saltvand, da de vil tære for hurtigt.

Både med lang skrueaksel, skal bruge en anode (G), der forbindes til  stævnrørets fastgørelsesmøtrikker eller et kobberkabel.
Motorblok og stævnrør forbindes elektrisk med et 4 mm2 PVC-isoleret kobberkabel (K) med flere tråde.
Bemærk om (K) forbindes,  behøves ikke en akselanode, som det normalt gøres, hvis der ellers er nok plads.
Pladsen er ikke til stede som vist her på nederste billede.
Betingelsen er dog at en (isolerende) fleksibel kobling ikke er monteres mellem gearkasse og skrueaksel.

Trimflaps beskyttes individuelt (L) (forbind dem ikke med hinanden). Ror i stål skal også beskyttes med særskilte anoder. Rorblade i stål skal have anoder på begge sider. Sørg for at skabe god elektrisk kontakt. Fjern maling og rens monteringsfladen.

Anoder skal skiftes når de er 50% korroderet. En indvendig stålbøjle (M) holder sammen på anoden. Anoder af mærket ”Navalloy” har en indbygget indikator ”red spot” en rød plastikprik (N), der kommer til syne, når anoden skal skiftes.
Bemærk nogle akselanoder har ikke denne indvendige stålbøjle og kan derfor tæres så uheldigt, at zinkanoden falder af efter meget kort tid.

Der skal bruges forskelligt anodemateriale alt efter hvor båden sejler. (A) saltvand, zink eller aluminiums anoder. (B) brak- og saltvand, aluminiumsanoder. (C) ferskvand, magnesium anoder. Dog ikke på træbåde, da de beskadiger træet, men dog en zinkanode med kontakt til stævnrøret. Zinkanode og stævnrør kan evt. forbindes med et kobberkabel om afstanden betinger dette.