Reparation af min Wallas dieselvarmer

Reparation af min Wallas dieselvarmer (40Dt).

Om man (som jeg) ikke har efterlevet de serviceintervaller angivet af Wallas, må jeg derfor risikere, at min varmer pludselig går i fejl-mode og ikke længere vil starte op som forventet.
Min varmer startede nok op men stoppede så igen efterfølgende og gik efter nogle mislykkede opstartsforsøg i fejl-mode, – dvs. alle ikonerne på displayet blinkede med en høj frekvens.
Bemærk: Du nul-stiller fejl-mode ved at frakoble strømmen mens varmeren endnu er i fejl-mode, evt. ved udtage sikringen til varmeren.
Så tilslutter du strømmen og starter varmeren op, som du plejer fra dens betjeningspanel.
Har du fundet årsagen til fejlen og løst problemet (evt. for lidt spænding på dit batteri eller manglende tilførelse af brændstof), vil varmere igen starte rigtigt op.
Men hvis varmeren igen går i fejl-mode kan du vælge at sende varmeren til reparation hos et aut. Wallas serviceværksted eller at reparerer den selv, som her følger.

Grundet de her i mit tilfælde mange driftstimer uden service (præcis 9.522 timer) vælger jeg derfor at tage varmeren ud af båden og som jo ikke altid er så nemt, – ligesom i min båd hvor den er gemt godt ind bag en kistebænk.

Efter at varmeren er frakoblet udstødningen i toppen og brændstoftilførelsen i bunden, udtages strømstik og kabel for betjeningspanelet og endelig de fire luftslanger til og fra varmeren.

Når varmeren således er fjernet fra monteringskonsollen efter de to bolte også er fjernet, sættes den op på et bord med bunden opad og du er nu klar til at fejlsøge videre under afmonteringen af brændkammerdelen.

Inden du begynder anbefales at gennemse den viste video fra Wallas, som er linket her neders på siden.

Ud fra fejlfindingsdelen, som findes  i min brugermanual, har jeg fundet frem til, at det skulle være flammesikringsdelen der er defekt, hvorfor varmeren af sikkerhedsgrunde slukker efter få sekunder, fordi denne flammesikring ikke registrerer at brændstoffet er antændt, som det ellers normalt måtte være forventeligt efter opstart.

Når varmeren nu alligevel er adskilt vælger jeg også at skifte forvarmeren og som det vigtigste under dette ”servicebesøg”, at rengøre brændkammeret og udskifte bundmåtten med en ny.

Herefter kan varmeren igen samles og da jeg selv har adgang til programmeringsudstyret fra Wallas kan jeg (om nødvendigt) fra en computer opsætte fabriksopsætningen efter de sidst opdaterede forskrifter, som fabrikken løbende udsender til deres respektive importører rundt om i verden.

Som billederne af mit tilsodede brændkammer her viser kan jeg bestemt anbefale, at få serviceret dieselvarmeren, som beskrevet i manualen for den omhandlende modeltype, således at du kan nøjes med at skifte bundmåtten i brændkammeret.
Bliver denne bundmåtte ikke udskiftet i tide, afsættes der kul/sod startende på den del, hvor brændstoffet drypper ned på måtten og denne begyndende sod-opbygning giver en dårlig forbrænding, som igen betyder, at opbygningen af sod og kul udbredes mere og mere og som her i mit tilfælde eventuelt vil blokere flammesikringen.

Denne langsomme opbygning af sod/kul på bundmåtten er uundgåelig, men er meget afhængig af længden af varmerens kørselsperioder og ikke mindst brændstoffets renhed.
Jeg vil, som min personlige erfaring, anbefale at bruge brændstoffet GTL i stedet for normal dieselbrændstof, da GTL giver en langt renere forbrænding og for øvrigt også anbefales af Wallas.

Herunder via dette link kan du gennemse en video, som beskriver denne servicegennemgang af din Wallas dieselvarmer.