Installation af 230V

230 volt installationer i båden.

230 volt i en båd er ikke noget at spøge med, men det er dejligt bekvemt at have ved hånden, men er også betinget af en faglig korrekt installation.

Jeg vil her dele installationen op i to grupper.

  1. Den simple installation, hvor du skal bruge en batterilader en gang i mellem til opladning af dine batterier.
    Her består installationen af en forlængerledning fra el-standeren på broen ned til din batterilader i båden.

  2. Den mere omfattende installation, hvor du skal bruge en fast monteret batterilader, en varmtvandsbeholder og 2-3 stikkontakter.

Den simple installation.

Du skal have et kabel som er rimeligt vel dimensioneret og minimum 3 x 1.5 mm2 og gerne 3 x 2.5 mm2 . Jeg vil vælge et 3-ledet kabel og så må du gøre op med dig selv om du vil tage den tredje, jordledningen, med om bord eller ikke og lad det være op til den model af lader som du vil anvende.
Når båden er på land skal du igen tilslutte jordledningen om den er frakoblet, da båden lå i vandet.

Den langt mere omfattende installation kommer så her.

Fra jeg før i tiden valgte selv at lade jorden blive på land, når båden lå i vandet og tilslutte jord til når båden igen skulle på land, har jeg ændret mit stærkstrømssystem i båden til nu også at have jordledningen ført om bord UNDER FORUDSÆTNING af at have monteret et jordplan og en zinksaver.

Derfor bør dine stik og kontakter se sådan ud.

Et typisk installationsdiagram kan se således ud.

HPFI fejlstrømsafbryder til personbeskyttelse og som kan være sammenbygget med automatsikring.

Funktion: Uden afledninger eller fejl i installationen vil sum-strømmen være nul.
Når der er en afledning eller fejl i installationen, hvor der ledes strøm til jord (fejlstrøm), opstår der ubalance i sum-strømstransformeren.
Når fejlstrømmen overstiger 30 mA, udkobler HPFI‐afbryderen.
Om du vælger at have et HPFI-relæ også i din båd anbefales et 10 mA relæ, da det i givet fald så er dit eget relæ som udkobler og ikke relæet på broen.<

Disse relæer udkopler normalt ved 30 mA og du undgår derved at forstyrre dine medsejlende naboer om du har fejlstrøm ombord.

HPFI‐relæet beskytter afgang 1,2 og 3.
Ved fejl på en af afgangene udkobler relæet.
Automatsikringen der normalt er på 10 A, beskytter installationen mod overbelastning eller kortslutning, så der ikke opstår fare for brand.

Jordplan er en nødvendighed, når du vælger at trække jordledning fra broen ombord i skibet.

En glasfiberbåd kunne have følgende el-system for stærkstrømsdelen.

Ved en fejlforbindelse som vist på diagrammet, er der nu 230 V.AC på 12 V.DC +.
Mellem 12 V.DC+ og DC ‐ er der de normale 12 volt. Spænding på 12 volt er normalt ikke beskyttet med direkte berøring, da så lav spænding ikke er farligt.
Kommer en person til at røre 12 V.DC og et apparat med beskyttelsesleder eller anden jordforbindelse, får man et stød og først da udkobler HPFI relæet.
Det ”luskede” ved denne form for fejlspænding, er at alle el-installationer fungerer som normalt.
En switchmode spændingsforsyning overlever selv om den tilføres 230 V.AC til 12 V.DC +.

Forbindelsen mellem DC ‐ og beskyttelseslederen sørger for at fejlspændingen ledes til ”jord”, der så medfører at HPFI‐relæet udkobler. Derfor er der en forbindelse mellem DC‐ og beskyttelseslederen.

Zink saver er en sikkerhed for nedsættelse af tæring når jordledningen er taget med om bord og tilkobles som vist på illustrationen til bådens jordledning.
Den reducerer tæringen af dine zinkanoder og beskytter også din båd mod andre både, der deler den samme jordledning.

Hvordan minimeres risikoen for galvanisk korrosion og brandfare.
Et batteri behøver ikke at være under konstant opladning.
Tilser man sin båd med jævne mellemrum, kan man ved samme lejlighed koble landstikket til og så lade batterierne.

Alternativt installer et digital uge/døgnur før batterilader. Indstil for eksempel uret til at tænde for batteri‐laderne hver 2. mandag kl. 8 til 12.