Masten

HURTIG OG SIKKER MONTERING AF MASTEN, ISÆR FOR MASTER MED KUN EET SALLINGHORN, HVIS POSITION ER PÅ MASTENS NEDERSTE HALVDEL OG DERFOR IKKE NATURLIGT I BALANCE.
Båden er lagt til kaj og masten monteres med en kraftig line som starter med fastgørelse af denne om et evt. mastespil og sikres om en tilhørende klampe.
Herefter føres den helt op til mastens øverste ¼ del og tørnes her om masten med et halvstik og videre ca. en meter op og fastgøres så til mastekranens løftekrog.
Bemærk på billedet til højre at masten nu hænger helt i balance.

Denne metode betyder, at masten hænger i fin balance og nu sikkert kan svinges hen over bådens dæk og sænkes langsomt ned på mastebeslaget på dæk eller gennem mastehullet til bundbeslag.
Herefter fastgøres forstag, topvant og agterstag i nævnte rækkefølge, hvor efter du kan sænke løftekrogen videre ned og din egen løfteline kan løsnes igen, startende fra skødespillet og derfor ikke sidder fast et eller andet sted over sallinghorn m.v..
Brug midlertidig hårnålesplitter til vantskruernes splitbolte, som seneres når båden er sejlet på plads skal udskiftes med de permanente splitter eller G- ringe.
Husk at hårnålesplitterne også kan genbruges inden du til efteråret måske igen skal have masten af og derved gøre tiden ved mastekranen kortest muligt.
Så har du ”blot” tilbage at trimme riggen og som jo er et kapitel helt for sig selv.

SÅDAN TJEKKER DU RIGGEN
Uanset om masten er taget af båden, eller den har stået på båden i vinter, er der nogle ting som skal tjekkes. Mange voldsomme ryk, konstante vibrationer og ikke mindst saltvands nådesløse påvirkning.
Derfor er en af forårets vigtige opgaver, at få sikret sig at alt er som det skal være.
Her får du en kort guide til nogle af de ting du bør tjekke.
Vi råder alle som skal have båden stående på land med masten på til at tage en tur op ad masten ved forårets kommen. Det er for at tjekke om riggen er taget skade i løbet af vinteren. Rent forsikringsmæssigt er det en god ide at gennemgå masten, da der kan argumenteres for at det ikke er en ældre skade, som er kommet gennem årene og i stedet er en pludselig opstået skade.

RUSTFRIE BESLAG OG ALUMINIUM GIVER PROBLEMER.
En aluminiumsmasts store udfordring er tæring omkring de rustfrie beslag. Forskellene imellem aluminium og rustfri stål skaber galvanisk tæring, når der kommer vand imellem.
Masten er beskyttet på ydersiden af en tynd aluxering på ca. 20 my, men når den gennembores brydes eloxeringen og aluminiummet er herefter udsat i en rum tid. ind til der igen er dannet et tyndt lag af aluminiumsoxyd. Fastgørelse af beslag er bedst med popnitter, og disse skal altid væe lavet af monel.

MASTE TUREN.

  • Tjek på vej op i masten er om der er lus på wirerne. Hvis der er lus på så råder vi folk at skrifte dem med det samme, da det hurtigt kan blive værre.

  • Kontroller positionen/vinklen af dine salinghorn. Wiren i endebeslaget kan være rykket og så er vinklen ikke længere korrekt.
    Vinklen har betydning for at de kræfter som overføres til masten angribes på det rigtige sted.

  • Ved samme lejlighed kunne det være en god ide at kontrollere lanternerne og vindex.

  • Beskyt masteprofilet startende fra toppen med enten voks eller anden form for mastepleje.

Vi råder altid folk til at tage masten af båden mindst hvert andet år for at gennemgå riggen totalt. Det skal gøres på alle ovennævnte punkter, samt gennemgang af terminaler og indfræstninger. Det er desuden en stor fordel at tage fald, hal og reb ud af masten og rense den for saltvand.
Hæng dem et tørt sted vinteren over for på den måde at give det længere levetid.

Hvordan skal mastehældning og opspændingen af riggen være kan du læse mere her under


Du kan også linke dig til Selden mast i Sverige, som hvorledes de her anbefaler opsætningen af netop deres mastetyper.

her linket til Selden Mast i Sverige som har en meget
god beskrivelse og som også kan anvendes til langt de fleste bådtyper.