Reparationer med polyster

Udbedring af glasfiberskader på køl

Hvis der ikke er tegn på farlig delaminering, kan man selv reparere. Det er vigtigt at få ny glasfiber til at hæfte godt på gammel glasfiber, så der ikke trænger vand ind i kølen med efterfølgende rustskader.

Båden har været på grund og store stykker glasfiber er slået af kølens forkant. Det er nødvendigt at reparere med ny glasfiber. Fjern løs glasfiber om efteråret og lad kølen tørre ud i vinterens løb, så al fugt er væk.

Det beskadigede glasfiber slibes ned til sundt laminat eller helt ind til jernkølen (1). Der slibes ned til et affasningsbryst på ca. 15 gange laminatets tykkelse (2). Glasfibermåtter klippes til i passende størrelser og glasses på skaden indtil den rette tykkelse er nået (3). Når polyesteren er hærdet kan der slibes, spartles og males.

Brug en vinkelsliber evt. med metalskive med ru korn. Der skal slibes helt ind til jernkølen så metallet bliver blankt. Kanterne af glasfiberen affases, så de nye glasfibermåtter har noget at hæfte på. Brug beskyttelsesmaske og briller.

Om foråret hvor lufttemparaturen er lav er det nødvendigt, at sætte varme på, så glasfiberen kan hærde. Brug en varmeblæser eller en varmelampe med infrarøde stråler er også rigtig god til mindre områder.

Når glasfiberen efter et par døgn er hærdet slibes overflødig glasfiber væk og ujævnheder spartles op med 2-komponent epoxyspartelmasse. Efter hærdningen slibes grundigt med et bøjeligt slibebræt, så kølen får sin strømlinieform tilbage.

Til slut forsejles reparationsområet med 2-komponent primer i mindst 3 lag. Efter en let slibning afsluttes med bundmaling. Nu er kølen som næsten ny igen. Hold øje med reparationsstedet, kommer der rust ud, må du reparere igen.

Blanding af polyester og hærder.
Til slut forsejles reparationsområdet med 2-komponent primer i mindst 3 lag. Efter en let slibning afsluttes med bundmaling. Nu er kølen som næsten ny igen. Hold øje med reparationsstedet, kommer der rust ud, må du reparere igen.