Ordleksikon maritime udtryk

Link til PDF om maritime ordforklaringer

Venligst udlånt af Marstal Søfartsmuseum.