Rig og sejl

Rigtig vedligeholdelse af sejl

Det kan betale sig at passe på sine sejl.
Om efteråret når sejlene tages af båden skal de skyldes i vand og evt. renses for pletter.
Derefter skal de lægges rigtigt sammen, så vil de holde længere.
Nye materialer betyder at man skal være omhyggeligere med sine sejl, hver gang man har været ude at sejle.

Der bliver hele tiden gjort indviklede nyskabelser i konstruktionen, materialerne og overfladebehandlingen. Imprægneringen og overfladebehandlingen, der skaber “finish” er meget komplicerede processer. Vævningen og trådene man bruger bliver også mere specialiseret.
Da prisen på sejl er forholdsvis høj, er det let at forstå, at man som tur- eller kapsejler, skal passe på sine sejl.  Som kapsejler skal du aldrig bruge dine bedste sejl, hvis ikke det er højst nødvendigt. Egentlig skal man bruge ét stel sejl til de mere vigtige sejladser og et andet til mindre vigtige, aftenmatcher, til-og-fra-sejladser osv.
Ethvert kapsejladssejl har en meget begrænset levetid, moderne sejl med kevlartråde nedbrydes af sollysets UV-stråling og det er derfor vigtigt at storsejlet, når det sidder på båden er dækket af en bompresenning, og genuaen ligeledes er beskyttet med et overtræk eller taget af og rullet sammen.  Om efteråret skylles især forsejlene og spileren i ferskvand for at få alt saltet ud af sejlet. Tør genuaen på båden, spileren bredes ud i cockpittet, lad være med at hejse spileren op hvis der er vind, den vil blafre ind i riggen og slå overfladebehandlingen i stykker. Opbevar altid sejlene tørt.

Forsejlene er altid udsat for en del bølgesprøjt og der vil sætte sig en masse salt i sejlet. Dette salt skal ud af sejlet, ellers vil det suge fugt til sig i lø-bet af vinteren og evt. give mugpletter. Skyld sejlet grundigt og lad det sidde på båden og tørre helt.

Nye sejl der er syet af dug med Kevlar, Spectra og Mylar har bedst af at blive rullet og opbevaret i en lang sejlpose. Start med folde faldbarmen (F) en halv til en hel meter langs forliget, og begynd derefter at rulle så forliget holdes lige med alle løjerter synlige.

Dacron storsejl eller fok med sejlpinde skal foldes så agterliget (A) holdes lige, derefter vil det være muligt at folde sejlet på langs og komme det i pose. Om vinteren kan sejlpindene tages ud, men det er ikke nødvendigt.

Kevler sejl med Mylar eller en stiv Dacron dug har bedst af at blive rullet. Er der gennemgående sejlpinde går det nemmere og pindene holder på du-gen så den ikke knækker. Start med at folde faldbarmen (F) ind over bommen og begynd at rulle.

Spileren er godt mættet med salt. Saltet skyldes ud i lunket vand i et badekar evt. tilsat lidt opvaskemiddel, hvis der er pletter. Sejlet skyldes derefter. Der må ikke bruges klorholdige midler til spileren som er af Nylon og heller ikke på Kevlar sejl.

Når spileren er knastør har dugen bedst af at blive foldet sammen. Læg skødebarmene ind over hinanden 1, fold derefter en gang mere til kvart bredde 2, og til sidst rulles spileren sammen til en pølse og lægges i spilerposen.

Polyester/Dacron og Mylar sejl kan godt tåle en svag kloropløsning 1% til at fjerne evt. mugpletter med. Læg sejlet i blød i nogle timer og gnid evt. med en blød børste på områder med mug. Sejlet skyldes derefter grundigt i lunket vand og tørres.

Fokken og storsejlets sejllommer er altid udsat for stort slid, når båden stagvender banker fokken ind i masten og storsjlet rammer agterstaget. Kontroller syninger og forstærk dem evt. med en ekstra syning. Pas på ikke at sy ned i lidselinen.

 

Storsejlet pakkes  på under ét minut.

Det kan svare sig at få sat gennemgående sejlpinde i det gamle storsejl, eller bestille et nyt. Bjærgningen af sejlet bliver meget nemmere – specielt hvis man også monterer lazy jacks der holder på sejlet.
De fleste sejlmagere har i dag udviklet en eller anden form for storsejl med gennemgående sejlpinde og lazy jacks (liner, der holder sejlet på plads, når det bjærges). I dette kapitel er der valgt et system fra Elvström Sails.
Elvströms Zippack Airflow system gør det virkeligt nemt at bjærge sejlet og få det hurtigt af vejen, inden man sejler i havn. Det tager faktisk under ét minut, så er hele sejlet stuvet væk i en sejlpose på bommen, der lukkes med en lynlås.
Sejlladsmæssigt er det også en stor fordel med gennemgående sejlpinde. Storsejlet står mere roligt og blafrer ikke så meget i agterliget, hvilket forlænger sejlets levetid.
Når storsejlet tages ned, skal faldet være omhyggeligt kvejlet og lagt tilrette sådan, at faldet kan løbe uhindret. Derefter sejles båden op i vindøjet, og faldet slækkes. Nu daler sejlet ned imellem lazy jaks-linerne, og de lange sejlpinde gør, at sejlet holdes på plads og lægger sig i regelmæssige folder.
Derefter er der så kun tilbage at lyne den aflange pose på bommen til. Elvströms Zippack system kan købes separat og er meget nemt at montere på mast og bom.

Storsejl med gennemgående sejlpinde og Elvströms Zippack på bommen er her monteret på en X 99.

Sådan monteres Zippack og lazy jacks

Zippack-monteringssættet består af: Selve posen og aluminiumsskinner til at holde posen fast på bommen.
Lange glasfiberpinde til posen og diverse blokke, skruer og beslag.

Små aluminiumsskinner med hulkel skrues på bommen i hele dens længde. Zippackens underlig trækkes derefter på skinnerne på hver side af bommen.

For enden af Zippacken er der monteret en lille gjordstrop, der sættes fast på bomnokken.
Ved hjælp af stroppen kan underliget i Zippacken tottes.

Zippacken har lange, gennemgående sejlpinde, der sættes ind i en kanal, som derefter lukkes med Velcro.
Sejlpindene leveres i stykker a 1 meter lige til at samle.

Til slut monteres blokkene til lazy jack-linerne på mastens øverste salling. Blokkene skal sidde ca. 25 cm fra masten.

Liner er ført fra 3 punkter på hver side af Zippacken til blokke
i sallingen og ned til mastefoden og til cockpit.

Bådens sejles op i vindøjet. Faldet slækkes, og storsejlet begynder at dale hurtigt ned mellem
lazy jack-linerne.

Hele sejlet er faldet på plads, undtagen den øverste meter, som må hjælpes ned.
Men ellers lægger sejlet sig i pæne folder.

Lynlåsen øverst på Zippacken trækkes fremad og den sidste del af sejlet stoppes ned, så lynlåsen kan lukkes helt.

Storsejlet er pakket væk og udsynet fra cockpittet er perfekt.
Zippacken er i bunden forsynet med et net med luftcirkulation til tørring af sejlet.

Billeder er venligst udlånt af Flemming Hansen